Doorgaan naar artikel

Kamp hoopt marktmacht supers te beteugelen

Image

Minister Henk Kamp komt dit voorjaar met de eerste resultaten van een proef met een gedragscode voor handel tussen land- en tuinbouw met supermarkten.

Dat schrijft minister Henk Kamp van Economische Zaken in een brief aan de Tweede Kamer over marktmacht. Hij hoopt misbruik van marktmacht te beteugelen via deze gedragscode. “Het eenzijdig wijzigen van reeds contractueel vastgelegde afspraken, is een van de handelspraktijken die de gedragscode beoogt tegen te gaan”, aldus Kamp.

LTO kwam tot de gedragscode met fabrikanten en supermarkten. De Nederlandse gedragscode is een vertaling van een vrijwillige Europese gedragscode en kaderregeling die het Supply Chain Initiative heeft opgericht. De Europese boerenorganisatie CopaCogeca heeft echter geen vertrouwen in het Europese model. Nederlandse supermarktorganisaties Jumbo en Ahold zijn wel bij deze Europese gedragscode aangesloten, blijkt uit de lijst deelnemers waar geen producentenorganisaties bij behoren. Volgens Kamp wordt in verschillende Europese landen soortgelijke gedragscodes gestart, waaronder Duitsland en Spanje.

In de gedragscodes van de pilot wordt concreet omschreven welke handelspraktijken eerlijk of oneerlijk zijn. De pilot voorziet in een laagdrempelige vorm van geschilbeslechting, de mogelijkheid van anoniem klagen in geval van gebundelde klachten en de mogelijkheid van sancties in geval van het niet naleven van de beginselen en van de procedurele regels van de gedragscode. Kamp verwacht eind van 2014 de resultaten van de pilot te kunnen presenteren.

Delen

Image
Mariska Vermaas

parlementair verslaggever

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin