Kamer kritisch over nieuwe Plantgezondheidswet

23-01-2019 | Laatste update op 31-08 | |
Foto: Koos Groenewold
Foto: Koos Groenewold

De Kamer is kritisch over de nieuwe Plantgezondheidswet, die later dit jaar in de Kamer zal worden behandeld.

Het CDA vraagt om een voorziening voor ondernemers die op basis van de regels gedwongen zijn planten te vernietigen en hun kassen tijdelijk buiten productie te stellen.

Gezamenlijke aanpak

De CDA-fractie bepleit een aanpak in de akker- en tuinbouw die vergelijkbaar is met het diergezondheidsfonds. Daarbij zorgt het bedrijfsleven zelf voor de vulling van het fonds via een heffing. In geval van een uitbraak wordt de ondernemer vergoed uit het fonds, als er moet worden geruimd. De overheid draagt ook bij aan de vulling van het fonds. Het CDA vindt een gezamenlijke aanpak kan helpen de grote risico’s af te dekken die het gevolg zijn van een uitbraak. Daarbij verwijst het CDA naar de uitbraak van een specifieke stam van bruinrot in rozen, die voor een aantal tuinders tot grote financiële problemen leidde. Het CDA wijst daarbij ook naar de mogelijkheden die er zijn om de Europese Unie te laten bijdragen aan een fonds voor calamiteiten.

De SGP wijst nog op een ander probleem. Als telers geen compensatie krijgen voor de schade, zullen ze terughoudender zijn bij het melden van een plaag of ziekte.

Taakverdeling tussen NVWA en keuringsdiensten

In de nieuwe wet wordt een aantal taken opgedragen aan de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Hoe de taakverdeling is tussen de NVWA en de keuringsdiensten wordt nog nader uitgewerkt in een aparte regeling (Algemene Maatregel van Bestuur). De VVD vraagt waarom niet de huidige taakverdeling gewoon wordt voortgezet.

GroenLinks, SGP, VVD en CDA vragen zich af welke gevolgen de nieuwe wet heeft voor de NVWA. “Zijn er nog extra of nieuwe taken die moeten worden verdeeld tussen de NVWA en de keuringsdiensten? Zo ja, welke zijn dat?”, aldus de VVD in vragen bij het wetsvoorstel.

Nieuwe regels

Volgens de nieuwe regels mogen telers geen gewasbeschermingsmiddelen hebben voor gewassen die ze niet telen, en leveranciers mogen geen middelen verkopen voor een andere gewas dan de gebruiker teelt. Die regelingen zullen in de uitvoering tot problemen leiden, vreest de SGP.

Lees ook: Keuringsdiensten houden rol in Plantgezondheidswet

Braakman
Jan Braakman Redacteur
Meer over


Beheer