Doorgaan naar artikel

Jetten werkt aan aanjaagteam geothermie

Om aardwarmteprojecten te versnellen, moet een aanjaagteam ingesteld worden. Dat komt er met bedrijfsleven, ministerie en regionale overheden.

Staatssecretaris Hans Vijlbrief van Economische Zaken haakt daarvoor aan bij de wijziging in de Mijnbouwwet om ontwikkeling van aardwarmte te versnellen. Er ligt al een Actieplan versnelling geothermie van Geothermie Nederland. Vijlbrief stelde dat in de begrotingsbehandeling voor EZK eind vorig jaar. De notulen zijn juist gepubliceerd.

Geothermieprojecten grote klappers

In die begrotingsbehandeling stelde minister Rob Jetten dat in de laatste SDE-ronde veel aanvragen voor garanties bij aardwarmteprojecten zijn gedaan. “Ik denk dat de heer Grinwis (ChristenUnie, red.) daarin ook heeft gezien dat geothermieprojecten echt een van de grote klappers zijn in deze SDE-ronde. De aanscherpingen die we in de SDE aan het doen zijn om die warmtetransitie beter te ondersteunen, onder andere door allerlei moties van de heer Grinwis, beginnen dus echt vruchten af te werpen.”

Groot compliment voor Staghouwer

Het Tweede Kamerlid Grinwis vroeg Jetten naar de voortgang van plannen van EZK en LNV voor de warmtetransitie in de glastuinbouw. Die plannen zijn in het nieuwe glastuinbouwconvenant ondertussen gepubliceerd. Ook correctieplannen van de overheid voor bestaande aardwarmteprojecten in de SDE-regeling zijn er nog niet, stelde Grinwis. Die is nodig om steun voor deze projecten overeind te houden bij grote uitschieters op de gasmarkt zoals in 2022. Jetten stelt dat de ministerswisseling op LNV meespeelde in vertraging bij nieuw beleid. Toch zijn flinke stappen gezet. “Ik moet echt een groot compliment geven aan de heer Staghouwer (landbouwminister, red.), die met mij samen heel bevlogen was om met de glastuinbouwsector grote stappen te zetten. We hebben samen ook mooie werkbezoeken afgelegd hierover.”

Voor een correctiemaatregel in de SDE is een goede juridische onderbouwing nodig, stelde Jetten. Zo wordt een precedentwerking voorkomen.

Lees meer over het thema energie via GFactueel.nl/energie/

Bekijk meer

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin