Doorgaan naar artikel

Irritatie bij internationale handel groente en fruit

Ondernemers die starten met export of import van groente en fruit kennen irritatie en frustratie over drempels en vereisten.

Dat blijkt uit onderzoek door Sira Consulting in opdracht het ministerie van EZK. Het onderzoek moest de ‘klantreis’ in kaart brengen, de stappen die nodig zijn om tot transacties te komen buiten de Europese Unie.

Het ministerie streeft naar minder regeldruk. Door nieuwe plantgezondheidsregelgeving is regeldruk sinds 14 december nog toegenomen, maar dit valt buiten het onderzoek.

Wisselende ervaringen

Voordat een bedrijf kan exporteren naar derde markten (buiten de EU) zijn veel drempels lastig te slechten. Zo zijn de landeneisen niet altijd duidelijk, blijkt uit het onderzoek ’Klantreis Internationaal Zakendoen buiten de Europese Unie’. De informatievoorziening door de Nederlandse overheid wordt wisselend ervaren. Het plannen van kwaliteitsinspecties door het KCB kan bovendien een drempel zijn. Het komt voor dat zendingen hierdoor vertraagd worden.

Ondernemers ervaren verder irritatie en hinder door het gebruik van verschillende informatiesystemen voor export (e-CertNL en AGS). Ondernemers moeten daarin twee keer vergelijkbare informatie aanleveren.

De onderzoekers signaleren dat een deel van de nieuwe exportbedrijven gestart wordt door ondernemers die eerder ervaring hebben opgedaan bij een groter bestaand handelsbedrijf. Zij hebben een voorsprong.

Importeren ‘moeizaam’

Starten met import wordt door nieuwe bedrijven als moeizaam ervaren. Zij missen een centraal en praktijkgericht aanspreekpunt dat hen op weg helpt. Voor ervaren importeurs is het proces vereenvoudigd, zoals de NVWA-inspecties. Hinderlijk is de röntgenscan in de Rotterdamse haven, blijkt uit het onderzoek. Bedrijven maken extra kosten. Ze worden ook niet van te voren op de hoogte gebracht bij zo’n extra controle. Bovendien is er sprake van waardedaling van de zending als de vertraging daardoor enkele dagen duurt.

Met het onderzoek van Sira Consulting is de procedure van internationaal zakendoen nu wel in kaart gebracht, met een stappenplan die de onervaren ondernemer moet doorlopen.

Beheer
WP Admin