Doorgaan naar artikel

Interpolis keert ruim 125 miljoen uit voor hagelschade glastuinbouw

De totale schade die Interpolis in de glastuinbouw gaat uitkeren voor de hagelschade van 23 juni in Zuidoost Nederland zal uitkomen tussen 125 en 130 miljoen euro. Daarmee is het veruit de grootste glasschade in de historie van de verzekeraar. Door schades als deze zullen de premies komend jaar stijgen, zegt Willem Snoeker van Interpolis.

Het definitieve eindbedrag van de schade-uitkering is nog niet bekend omdat dat afhangt van de snelheid waarmee de bedrijven kunnen worden hersteld en de teelten weer kunnen opstarten. De beperking is vooral de capaciteit van kassenbouw- en installatiebedrijven en de weersomstandigheden. Vanuit de gewasverzekering wordt een periode van maximaal 52 weken overbrugd. “Het ziet er naar uit dat we dat in alle gevallen gaan redden. Het herstel verloopt voorspoediger dan waar we aanvankelijk bang voor waren. De meeste glasgroentebedrijven kunnen redelijk op tijd met het nieuwe teeltseizoen beginnen. Hele grote schades zullen waarschijnlijk pas in het eerste kwartaal van 2017 volledig hersteld zijn.” Zelfs de bedrijven die helemaal nieuw bouwen kunnen binnen de termijn van 52 maanden weer in productie zijn, verwacht Snoeker. Interpolis is de grootste verzekeraar in de glastuinbouw. Andere aanbieders zijn Delta Lloyd (Hortisecur) en Agriver. Hoe groot het bedrag is dat zij uitkeren vanwege de hagelschade van 23 juni is nog niet duidelijk.

Sneller hersteld dan verwacht

Het overleg met de getroffen bedrijven is grotendeels afgerond. De gesprekken verlopen in een goede sfeer, zegt Snoeker. “We proberen alles netjes op te lossen en we krijgen veel positieve feed-back uit de glastuinbouwsector.” Schaderegeling is op basis van herbouwwaarde. Wanneer de waarde van de inrichting niet meer is dan 40% van de nieuwwaarde, dan is de schaderegeling op basis van dagwaarde. “Ons uitgangspunt is: zorg dat je nu alles goed herstelt zodat we er straks niet weer tegenaan gaan lopen. Bij enige twijfel wordt bijvoorbeeld de bekabeling of de belichting in de kas vervangen.”

Wim van den Boomen van ZLTO bevestigt de positieve stemming bij de afhandeling van de schadegevallen. “Ik hoor weinig negatieve geluiden. In grote lijnen is iedereen tevreden over de manier waarop de verzekering ermee omgaat. Niemand is erbij gebaat als dingen niet goed worden opgelost.” Ook volgens hem kunnen vrijwel alle telers op tijd planten voor het nieuwe seizoen. “Door de beslissing om alleen met gehard glas te repareren konden meer mensen worden ingezet bij het beglazen. Alleen de belichte tomaten kunnen niet op het juiste moment geplant worden, maar daar is een regeling voor getroffen met de verzekering.”

Goede dekking gaat meer kosten

In de glastuinbouw is er geen enkel bedrijf in een discussie verzeild geraakt over de vraag of het noodweer nu een storm of een hagelbui was, zoals bij boerderijen speelt. Deze week daagde een veehouder Interpolis voor de rechter, omdat de verzekeraar erbij blijft dat er geen sprake was van beschadiging door storm. “Anders dan bij landbouwverzekeringen zit hagel gewoon in de basisdekking van iedere polis voor de glastuinbouw”, verzekert Snoeker.

De hagelschade van 23 juni is verreweg de grootste in de historie van Interpolis. De stormschade in de glastuinbouw van januari en februari 1990 bedroeg circa 84 miljoen euro. Om de schades te kunnen blijven dekken zal de premie het komende jaar aanzienlijk stijgen, zegt Snoeker. Hoeveel, dat wordt pas rond half november bekend gemaakt. “De weersverandering leidt tot veel grotere schadebeelden die lokaal sterk kunnen verschillen. Dit jaar zie je in de ene regio waterschade door overvloedige regen en in de andere door droogte. Bij windschade zie je steeds meer plaatselijke windhozen en bij hagel hebben we binnen een paar jaar 3 keer aanzienlijke schades, waarbij die laatste natuurlijk van enorme omvang is. Het KNMI verwacht dit extreme weer steeds vaker zal voorkomen.”

Bekijk meer

Share this

Afbeelding
Gerard Boonekamp

oud-redacteur

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin