Inspectie SZW: 6 op 10 teeltbedrijven op orde

08-05-2019 | Laatste update op 03-08 | |
Foto: Henk Riswick
Foto: Henk Riswick

In 2018 bleek op 6 van de 10 tuinbouwbedrijven geen overtreding van regels over ‘eerlijk werken’. Het doel van de inspectie was 7 op de 10 bedrijven.

Dat schrijft Inspectie SZW in haar jaarverslag over 2018. De inspecties op naleving van wetten over ‘eerlijk werken’, zoals Wet Arbeidsvreemdelingen, Wet Minimumloon en Arbeidstijdenwet, leidden in 4 van de 10 gevallen tot het constateren van overtredingen en tot handhaving. “Daarmee is 60% van de gecontroleerde bedrijven op orde en het beoogde doel nog niet geheel gehaald”, schrijft de inspectie.

De inspecteurs zagen dat in de sector glastuinbouw vaker werd gehandhaafd dan in de sector zacht- en houtig fruit. In beide deelsectoren blijft de Inspectie SZW ook dit jaar actief.

Doorgaan op ingezette lijn

In de sector glastuinbouw wordt overleg voortgezet tussen vakbonden, Inspectie SZW, Glastuinbouw Nederland en de vakbonden. “Alle partijen zien het belang van een constructieve samenwerking, waarbij gewerkt wordt aan een eerlijke en vitale glastuinbouw. Partijen zijn het erover eens dat de Midden- en Oost-Europese werknemers veelal slecht geïnformeerd zijn over hun arbeidsrechten”, aldus de inspectie.

Ook in 2019 worden activiteiten voorbereid om deze groep werknemers beter te bereiken. Dat geldt overigens ook voor werkgevers. De Inspectie gaat in overleg met sociale partners en ministerie om praktische voorlichting te geven. Dat geldt eveneens voor het terrein van gezond en veilig werken.

Crackdown uitzendbureaus

Ook de uitzendbureaus in de tuinbouw staan onder strenger toezicht van Inspectie SZW. In 2018 deed de Inspectie een ‘crackdown’; gebiedsgerichte intensieve controles samen met een gerichte mediacampagne. In het Westland zijn 8 uitzendbureaus binnen 2 dagen bezocht, waarbij meerdere overtredingen op de Wet Minimumloon zijn geconstateerd.

Het gebruik van sociale media bij zo’n actie lijkt succesvol. De controles gingen gepaard met een LinkedIn-campagne die gericht was op alle medewerkers van uitzendbureaus en tuinderijen in het Westland. “De campagne leidde tot een significant hogere intensiteit van doorklikken dan bij andere LinkedIn-campagnes”, schrijft de Inspectie SZW in haar jaarverslag.

Verheul
Jeroen Verheul redacteur
Meer over


Beheer