Insectengaas lijkt niet praktisch tegen witlofmineervlieg

07-04 | Laatste update op 24-08 | |
Foto: Stan Verstegen
Foto: Stan Verstegen

Het afdekken van witlofwortels net voor een vlucht van witlofmineervlieg blijkt het percentage aangetaste wortels niet te verlagen. Afdekken direct na zaaien stuit op praktische problemen.

Op het Witlofplatform, georganiseerd door Vollegrondsgroente.net en Chicogrow in samenwerking met telerscoöperatie Witcop, werd vorig jaar in de witlofwortelteelt tegen witlofmineervlieg een oriënterende proef uitgevoerd met het insectengaas Ormata light van Howitec.

Naast een onbedekt object lagen er drie afgedekte objecten. In object 1 werd op 12 juli insectengaas aangebracht op een veldje van 3×8 meter. In object 2 was dat op 28 juli en in object 3 op 8 september. Het gaas werd steeds gelegd op het moment dat het begin van een nieuwe vlucht werd gemonitord. Hoewel van het betreffende perceel bekend is dat de druk van witlofmineervlieg er hoog is, viel dat vorig groeiseizoen wel mee. De proef lag in Vintor, gezaaid op 2 juni.

Percentage aantasting

In het onbedekte object werden bij 15% van de wortels mineergangen in de bladkragen gevonden. Bij het aanbrengen op 12 juli, net voor de eerste vlucht, was dat 25%. Bij aanbrengen op 28 juli was dat 17% en op 8 september 18%. Dat leidt tot de veronderstelling dat bij het leggen van het insectengaas witlofmineervliegen als het ware onder dat gaas gevangen zijn en zo de wortels hebben kunnen aantasten.

Doek tijdelijk verwijderen

Om dit te voorkomen zou het gaas al kort na zaaien gelegd moeten worden, maar dat leidt tot praktische problemen rond gewasbescherming en grondbewerkingen. Het gaas zou er dan vanaf moeten en weer teruggelegd, maar daarmee is er ook het risico op het ‘vangen’ van witlofmineervliegen. Bovendien kan een ander microklimaat onder het gaas effect hebben op de gezondheid en groei van de wortels

Gaas vooralsnog geen optie

Op dit moment is insectengaas dan ook geen optie tegen de witlofmineervlieg, temeer niet omdat het een vrij kostbare methode is. Of het in de toekomst wel een optie is, blijft gezien de kosten en de praktische obstakels de vraag. Mocht de schade, met name door vroege vluchten, in de toekomst verder toenemen en het aantal beschikbare insecticiden verder afnemen, dan komt de toepassing van insectengaas in een ander daglicht te staan.

Verstegen
Stan Verstegen Redacteur


Beheer