Doorgaan naar artikel

Inkoop clusteren voor gastaks is juridisch kansloos

De glastuinbouw kan niet opnieuw een uitzondering krijgen binnen de energiebelasting. - Foto: ANP

De glastuinbouw kan niet opnieuw een uitzondering krijgen binnen de energiebelasting. - Foto: ANP

Samen energie inkopen om zo in een gunstiger tariefschijf voor de energiebelasting te komen, is juridisch slechts zeer beperkt mogelijk. Verruiming van die mogelijkheid acht het kabinet kansloos.

Dat schrijft het kabinet in een brief aan de Tweede Kamer. Staatssecretaris van Financiën Marnix van Rij beantwoordt daarmee de vraag van Pieter Omtzigt. Die vroeg bij de behandeling van het wetsvoorstel Fiscale Klimaatmaatregelen Glastuinbouw om toe te staan dat kleinere tuinbouwbedrijven inkoopcombinaties konden vormen.

“Het voorstel van Omtzigt vormt een fundamentele wijziging van de systematiek waarop de energiebelasting werkt”, aldus Van Rij. Het combineren van aansluitingen voor de energiebelasting op grond van de Wet waardering onroerende zaken is nu alleen mogelijk bij dezelfde rechtspersoon met aangrenzende WOZ-objecten. Dat geldt voor alle bedrijven en huishoudens.

Niet opnieuw uitzondering glastuinbouw

Met een verruiming van die mogelijkheid voor glastuinbouwbedrijven wordt een nieuwe uitzondering binnen de energiebelasting gecreëerd voor de glastuinbouw, net zoals nu het geval is met het verlaagde tarief. Daartegen is fundamenteel bezwaar. Het is volgens het kabinet ook zeer de vraag of dit juridisch – bijvoorbeeld Europees rechterlijk – en uitvoeringstechnisch mogelijk is.

Niet goed voor verduurzamingsprikkel

“Ook speelt hierbij een risico op staatssteun”, aldus van Rij. “Verder is het denkbaar dat andere groepen van gelijksoortige bedrijven en wellicht huishoudens met het beroep op het gelijkheidsbeginsel eveneens gebruik willen maken van dergelijke constructies. Dit zou verstrekkende gevolgen hebben voor de structuur, de budgettaire opbrengsten en de verduurzamingsprikkel van de energiebelasting.”

Lees ook: Kabinet bekijkt uitfaseren verlaagd tuinbouwtarief tot 2035

Lees meer over het thema energie via GFactueel.nl/energie

Delen

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin