Doorgaan naar artikel

“Het gewas verandert zienderogen”

Afbeelding

“Zo’n bui van boven is toch het meest ideaal”, merkte Christian van Grotel op nadat het sinds weken weer eens flink had geregend in Nuenen.

“Als je nu door de blauwe bessen loopt, verandert het gewas zienderogen. De struiken ogen veel vitaler en frisser. De afgelopen vijf tot zes weken zijn de buien grotendeels langs ons heen getrokken. We beregenen al wel vijf weken, maar dat is toch anders dan natuurlijke regen. Bij het beregenen breng je ineens water van veel lagere temperaturen bij de wortels. Dat remt toch de groei van de struiken en de bessen af.”

Desondanks verwacht Van Grotel twee tot drie weken eerder te beginnen met de oogst van de vroege rassen. “De zetting van de bloemen is bepalend. Dat kan vroeg of laat zijn, maar daarna stagneert de ontwikkeling van de bessen nauwelijks meer. Ik verwacht tien tot vijftien juni de eerste bessen te plukken, terwijl dat normaal pas eind juni het geval is.”

“Ik ben geen afzetdeskundige, maar ik denk dat dit gunstig kan zijn. De landen waar de vroege aanvoer vandaan komt zijn dan klaar met oogsten. En we lopen nu voor op de ontwikkeling in Polen, waar steeds meer blauwe bessen vandaan komen. Vorig jaar viel onze oogst door het late voorjaar gelijk met die in Polen.”

“Zowel de gewasbescherming als de bemesting zit erop.  De werkzaamheden bestaan nu uit het gras maaien en de stroken vrijhouden van onkruid, totdat de oogst van start gaat.”

Beheer
WP Admin