Grondbank BBL boekt miljoenen glastuinbouwgrond af

26-08-2021 | Laatste update op 11-08 | |
Impressie van plan Waddenglas van Friss. Grond staat nog in de boeken van BBL. - Illustratie: Claessens Erdmann
Impressie van plan Waddenglas van Friss. Grond staat nog in de boeken van BBL. - Illustratie: Claessens Erdmann

Het Bureau Beheer Landbouwgronden (BBL) boekte in 2020 bijna € 6 miljoen af op Stallingsbedrijf Glastuinbouw Nederland.

Dat blijkt uit het jaarverslag van BBL over 2020. Het BBL, de grondbank van verschillende overheden, wordt ontmanteld. De enige activiteiten in 2021 die nog uitgevoerd worden zijn de garantiestelling Waddenglas, de afronding van de deelnemingen in het Stallingsbedrijf Glastuinbouw Nederland (SGN) en de afwerking van andere oude verplichtingen.

In 2020 werd uit de algemene reserve van BBL voor € 5,8 miljoen bestemd aan de afwaardering van Stallingsbedrijf Glastuinbouw Nederland (SGN). SGN had in de jaren nul en tien van deze eeuw een functie bij het ontwikkelen van gronden in Rijsenhout. In 2014 nam BBL het aandeel van Productschap Tuinbouw in SGN over (€ 5,8 miljoen). Dat is nu afgeboekt en komt zo niet meer ten laste van de sector zelf.

Risico op Waddenglas

BBL heeft ook Waddenglas in de boeken staan. Voor dit Friese glastuinbouwproject wordt het spannend de komende weken. Een SDE++-subsidie is doorslaggevend of gebouwd gaat worden, zo lijkt het. Het risico op niet-ontwikkelen van deze gronden voor BBL bedraagt € 3 miljoen. Op dit project is al afgeboekt de laatste tien jaar. Friss Holding, aspirant-koper van de percelen, staat in de startblokken om de eerste bouwfase te starten in de Friese gemeente Waadhoeke. Een laatste voorbehoud op de koop is een toekenning van steun voor de duurzame warmtetechnieken uit de SDE++-regeling.

Verheul
Jeroen Verheul redacteur


Beheer