Groeistuipen aardwarmte zichtbaar in CO2-cijfers

06-10-2017 | Laatste update op 25-07 | |
Kassen onder de zon, kan dat ook op Mars? - Foto: uit boek 'Voorwaarts Mars', LTO Glaskracht Nederland.
Kassen onder de zon, kan dat ook op Mars? - Foto: uit boek 'Voorwaarts Mars', LTO Glaskracht Nederland.

Het aandeel duurzame energie in de glastuinbouw groeide minder snel in 2016 dan in de jaren daarvoor.

Dit kwam enerzijds door technische problemen bij aardwarmteprojecten en anderzijds door minder nieuwe duurzame energieprojecten. De glastuinbouw is daardoor in 2016 meer afhankelijk geweest van energiebesparing om toch de CO2-emissie van de glastuinbouw terug te brengen. Het aandeel duurzame energie zal mogelijk weer stijgen na nieuwe stimuleringsmaatregelen voor aardwarmte.

Beperkte daling

Dat blijkt uit de Energiemonitor Glastuinbouw 2016 van Wageningen Economic Research. De totale CO2-emissie van de glastuinbouw daalde in 2016 relatief beperkt, met 0,2 Mton naar 5,6 Mton. In de periode 2010-2016 daalde de totale CO2-emissie met 2,5 Mton. Het jaar 2016 was relatief koud, maar voor temperatuur passen de onderzoekers een correctie toe.

Scherpere doelstelling

Dat in de jaren 2010-2016 de besparing van CO2 zo fors was, komt vooral door krimp van het areaal en de lagere elektriciteitsverkopen. Omdat dit geen prestatie is van de sector kreeg de glastuinbouw deze zomer een scherpere CO2-doelstelling. De komende jaren (inclusief dit jaar) moet daarvoor nog 1,0 Mton CO2 worden bespaard.

De glastuinbouw blijft het relatief goed doen. De CO2-emissie lag in 2016 1,2 Mton (18%) onder het niveau van 1990. Voor Nederland in totaal lag de CO2-emissie 9% hoger dan in 1990.

Verheul
Jeroen Verheul redacteur
Meer over


Beheer