Doorgaan naar artikel

Green Deal aquathermie mikt op proeven glastuinbouw

1 van de doelen van een Green Deal aquathermie is het bevorderen van pilots en proeftuinen bij glastuinbouw.

De Green Deal Aquathermie is dinsdag 14 mei ondertekend door verschillende ministeries, de Unie van Waterschappen (UvW) en diverse andere organisaties. In het actieprogramma Aquathermie wordt glastuinbouw genoemd als 1 van de sectoren met mogelijk belang bij deze vorm van warmtewinning.

Ontwikkeling versnellen

Bij zo’n Greendeal sluiten overheden en bedrijven een overeenkomst om drempels weg te nemen bij duurzame ontwikkelingen en deze te versnellen. Zo is nog niet duidelijk hoe concurrerend de winning van warmte uit oppervlakte-, drink- of afvalwater precies is. Ook is de techniek niet uitontwikkeld of is duidelijk op welke schaal dit kan worden toegepast. Daarvoor zijn pilots en proeftuinen nodig. Toch is de techniek wel opgenomen in de SDE-regeling voor 2020.

In combinatie met bodemopslag

Bij aquathermie wordt thermische energie gewonnen uit water. Het water heeft hierbij temperatuurniveaus tussen 7 en 25°C. Het gaat dus om een zeer lage temperatuur (ZLT) warmtebron. De warmtewinning vindt tijdens de zomermaanden plaats. De gewonnen warmte wordt ingezet in de wintermaanden in combinatie met opslag in de bodem in een aquifer.

De gewonnen en opgeslagen energie kan mogelijk worden ingezet voor koude- of warmtevoorziening via een warmtenet. Bij warmtevoorziening moet de warmte worden opgewaardeerd naar een hoger temperatuur met een elektrische warmtepomp.

Lees meer over het thema energie via GFactueel.nl/energie/

Bekijk meer

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin