Glas

Achtergrond

Niet alle glastuinbouwtechnieken in SDE-plannen

Veel nieuwe CO2-besparende glastuinbouwtechnieken halen de uitbreiding van de SDE+-regeling, behalve CO2-afvang en LED-verlichting.

Dat schrijft minister Eric Wiebes in een brief. Het gaat om uitbreiding van de regeling voor 2020 met technieken voor zonthermie, ondiepe geothermie, WKO in de glastuinbouw, maar ook aquathermie en restwarmtebenutting van industrie en datacentra. Voor dat besluit is een berekening van de kostprijs nodig. De glastuinbouw kan zich later dit jaar over deze kostprijsberekeningen buigen, schrijft de minister.

CCU vraagteken

Glastuinbouw Nederland is over het algemeen tevreden met de voorgestelde lijst van opties. Vanuit programma het programma Kas als Energiebron (samenwerking ministerie LNV en Glastuinbouw Nederland) wordt hard gewerkt aan de verdere invulling, stelt Glastuinbouw Nederland. Een belangrijke CO2-techniek komt nog niet in aanmerking voor de openstelling in 2020. CCU (Carbon Capture and Usage) is voor de glastuinbouwsector cruciaal omdat hiermee een uitbreiding van de CO2-voorziening gerealiseerd kan worden. Juist de CO2-voorziening is een randvoorwaarde om alle andere duurzame energie opties mogelijk te maken, schrijft Glastuinbouw Nederland.

Het uitstel voor CCU vindt Glastuinbouw Nederland dan ook onbegrijpelijk. “Zo zijn er engineering studies uitgevoerd en wordt intensief meegewerkt aan de doorrekeningen. Glastuinbouw Nederland zal gezamenlijk met partijen actie ondernemen om CCU ook mee te nemen in de openstelling 2020.”

Begrip voor LED-besluit

Alle vormen van energiebesparing, waaronder LED verlichting, komen in 2020 niet in aanmerking. Er is meer tijd nodig voor uitwerking en berekening van de besparingspotentie. Glastuinbouw Nederland vindt dit begrijpelijk. Mogelijk wordt LED-verlichting tijdelijk op een andere wijze ondersteund.

In de nieuwe regeling vanaf 2020 staat het doel van 49% CO2-emissiereductie op Nederlands grondgebied in 2030 centraal.

Of registreer je om te kunnen reageren.