GMO-steun bedroeg € 41,4 miljoen in 2017

16-05-2018 | Laatste update op 29-08 | |
Foto: Groenten&Fruit
Foto: Groenten&Fruit

In 2017 kregen telersverenigingen in groente en fruit in totaal € 41,4 miljoen aan Europese GMO-subsidiegelden, circa € 6 miljoen lager dan in 2015.

Dat schrijft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat in het jaarverslag 2017. Het gaat om reguliere steun uit operationele programma’s groente en fruit. Dat bedrag is mogelijk iets meer dan de helft van de potentiële gelden die Nederlandse telers zouden kunnen ontvangen. Een vijftal telersverenigingen in Nederland vindt de regeling nu nog te riskant, met het oog op boetes en terugvorderingen. Zij hebben al voor het tweede jaar een pauzejaar.

Afzet en opkoop

Uit het jaarverslag blijkt verder dat in totaal voor afzetbevordering € 7,8 miljoen is uitgegeven. Het betrof hier uitgaven in het kader van schoolfruit & melk en promotieprogramma’s, dus niet alleen groente en fruit.

Dan was er nog de opkoopregeling na de Russische boycot. In verband met de slechte marktsituaties waren er in 2017 uitgaven. Deze bestonden uit tijdelijke bijzondere steunmaatregelen, waarvoor € 0,9 miljoen werd uitgekeerd.

Ook de regeling Borgstelling MKB Landbouwkredieten (voorheen Garantieregeling Landbouw) is belangrijk voor de tuinbouw. Met deze garantieregeling kunnen banken een borgstelling aan land- en tuinbouwondernemers verstrekken voor leningen bij banken. Ten opzichte van voorgaande jaren zijn in 2017 weer meer leningen onder garantie verstrekt (totaal circa € 43 miljoen). Tuinbouwbedrijven maken relatief veel gebruik van de regeling. Dat bleek ook in de crisis toen de regeling veel moest uitkeren voor leningen op kassen (verliesdeclaraties). In 2017 zijn minder verliesdeclaraties ingediend, in totaal circa € 2 miljoen. Dat is het gevolg van de aantrekkende economie.

Tuinbouw ligt op koers

De CO2-reductie van de glastuinbouw ligt op koers, schrijft het ministerie. In 2016 ligt de CO2-emissie van de glastuinbouw met 5,6 Mton al 0,6 Mton onder het huidige doel voor 2020. Binnenkort wordt de emissie over 2017 bekend gemaakt.

Verheul
Jeroen Verheul redacteur
Meer over


Beheer