Doorgaan naar artikel

Glastuinbouw wil extra heffing op gas en onzekerheid afwenden

De glastuinbouw wil voorkomen dat zijn gasverbruik onder het Europese emissiehandelssysteem valt. Het leidt tot extra onzekerheid, nóg een beprijzingssyteem en natuurlijk kosten. Bovendien is het onnodig. Fiscale maatregelen en het eigen CO2-sectorsysteem (dat in 2025 ingaat) borgen al het afgesproken CO2-emissiedoel 2030.

Minister van LNV Piet Adema wijdde er in zijn glastuinbouwbrief van 5 februari een korte paragraaf aan. Nederland wil alle fossiele brandstoffen onder het nieuwe CO2-emissiehandelssysteem ETS-2 laten vallen. Daarin wordt de waarde van CO2-emissierechten bepaald op basis van vraag en aanbod. Ook de glastuinbouw zou daaronder moeten vallen. Komend voorjaar volgt hierover een definitief besluit. Eerst moet een impactanalyse verschijnen, schrijft Adema. Invoering zou in 2027 moeten ingaan.

Gesprekken over deelname systeem

Glastuinbouw Nederland voert hierover gesprekken met de ministeries van LNV, Financiën en Economische Zaken. De brancheorganisatie hoopt dat het plan voor glastuinbouw van tafel gaat. Beleidsmedewerker Alexander Formsma denkt dat het niet bijdraagt aan de doelen voor glastuinbouw. “We hebben alle systemen al in handen om de emissiedoelen te halen met belastingmaatregelen en het eigen sectorsysteem voor de glastuinbouw. We proberen deze plannen van tafel te krijgen. De bestaande maatregelen hebben al veel impact voor de bedrijven. We hadden alles in kannen en kruiken met de ministeries met het sectorakkoord en emissiedoelen en dan nu dit.”

Uitzonderingspositie voor glastuinbouw nodig

Er wordt gemikt op een CO2-emissieprijs van € 40 per ton, maar in het handelssysteem wordt de prijs bepaald op basis van marktwerking, stelt Formsma. “Niemand weet wat het gaat kosten in dit emissiehandelssysteem ETS-2. Het is wéér een onzekerheidsfactor erbij en extra heffing. Voor sectoren waar nog geen maatregelen zijn genomen is dit misschien een goede stap, maar voor glastuinbouw zou een uitzonderingspositie moeten komen.”

Ondanks een demissionair kabinet gaan gesprekken over klimaatmaatregelen door. Glastuinbouw Nederland verwacht de komende weken daarover gesprekken te voeren. In de voorjaarsnota moet er duidelijkheid zijn, verwacht Formsma.

Lees meer over het thema energie via GFactueel.nl/energie/

Bekijk meer

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin