Doorgaan naar artikel

Glastuinbouw moet € 6,3 miljoen CO2-heffing over 2021 betalen

De glastuinbouw krijgt een heffing van € 6,3 miljoen opgelegd. De heffing volgt nog op het in 2021 te veel uitgestoten CO2.

De sector overschreed het emissieplafond van 5,9 Mton in 2021 met 0,32 Mton. Daar mag volgens het convenant CO2-sectorsysteem 2021-2024 de hoeveelheid CO2 die de sector in 2018, 2019 en 2020 minder heeft uitgestoten dan het CO2-plafond van die jaren van worden afgetrokken. Dan bijft nog altijd 0,26 Mton CO2 te veel over.

Bedrag na rato verdeeld over bedrijven

Met een prijs van € 24,47 per ton CO2 betekent dat de totale heffing uitkomt op ongeveer € 6,3 miljoen. Dit bedrag zal naar rato over de glasbedrijven verdeeld worden. Bedrijven met een lage CO2-emissie betalen minder dan bedrijven met een hoge CO2-emissie.

De € 6,3 miljoen verdwijnt niet in de schatkist. In overleg met Glastuinbouw Nederland wordt het geld gebruikt voor het stimuleren van de energietransitie in de glastuinbouw.

Lees meer over het thema energie via GFactueel.nl/energie/

Bekijk meer

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin