Doorgaan naar artikel

Gesprekken curator over schikking rechtszaak Hartman

De curator van het failliete teeltbedrijf Hartman voert namens Rabobank schikkingsgesprekken in een frauderechtszaak.

Dat schrijft curator Hillie Lunter in een faillissementsverslag voor het in 2019 failliet verklaarde Friese glasteeltbedrijf Hartman. Het is een overleg tussen partijen ‘over een mogelijke minnelijke schikking.” Het gaat om de rechtszaak Hareko BV tegen W&T Hart Advies BV. Daarin is het de curator in 2020 niet gelukt in een rechtszaak aan te tonen dat zwarte handel in groente (klasse 2) heeft plaatsgevonden door Hartman voor 2017. Ook draait de zaak om het verlies van de biologische teeltlocatie in Erica. Eerder oordeelde de rechter dat dit onder verantwoordelijkheid van Hartman BV gebeurde.

De curator stelde recent hoger beroep in tegen het vonnis in deze zaak en heeft de administratie van het bedrijf doorzoekbaar gemaakt. De nieuwe gerechtelijke procedure start binnenkort. Op 21 september moet de curator haar punten inbrengen (grieven), tenzij een schikking volgt uit de gesprekken.

Betalen overnamesom

Deze gesprekken van de curator over een schikking staan los van een andere rechtszaak buiten het faillissement om. Toch is ook in die zaak de veronderstelde zwarthandel de inzet. The Fruit Farm was in 2017 de koper van Hartman BV. Na de transactie is de aankoopsom van € 7 miljoen voor het teeltbedrijf Hartman nooit volledig voldaan door The Fruit Farm. Toen zaken aan het licht kwamen zoals de verkoop van klasse 2-product en de grote verliezen, stopte de afbetaling voor de overname.

Ook in deze zaak wordt in september een nieuwe stap gezet in het hoger beroep. Verwacht wordt dat oud-werknemers en getuigen opnieuw gehoord worden over mogelijke fraude. Advocaat van The Fruit Farm, en Hein Deprez, Mark Geurts, van Van Iersel Luchtman advocaten, laat weten dat in deze zaak geen schikkingsgesprekken zijn gestart.

Bekijk meer

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin