Gerrit Zalm geeft landbouw klimaatopdracht mee

23-07-2017 | Laatste update op 04-08 | |
Foto: ANP
Foto: ANP

De landbouw zal uitgebreider in het volgende regeerakkoord aan bod komen, dan in het vorige. Wat informateur Gerrit Zalm in de komende weken over de landbouw opschrijft, is ongewis.

Sinds Zalm op 28 juni zijn informatieopdracht van de Tweede Kamer aanvaardde, zijn alle onderwerpen op tafel geweest en sommige daarvan zijn ook min of meer tot een afronding gekomen, al is geen enkel onderwerp echt afgerond tot alle onderwerpen zijn afgerond. Zalm hield zich woensdagavond volstrekt op de vlakte over welke hobbels al zijn genomen en welke nog op het programma staan.

Als ‘eigen baas’ kan hij nu vast beginnen met het schrijven van tekstvoorstellen die in een regeerakkoord moeten komen. Onderwerpen die in het regeerakkoord aan de orde komen, zijn immigratie, medisch-ethische kwesties, het financieel-economisch beleid, de immigratieproblematiek en het klimaat.

Het gaat Gerrit Zalm tijdens de formatie niet om snelheid maar om kwaliteit, zei hij deze week.

Foto: ANP

Foto: ANP

Landbouw komt nu wel aan bod

In het vorige regeerakkoord stond over de landbouw praktisch niets vermeld, behalve de afschaffing van de productschappen. Dat zal bij het volgende regeerakkoord ongetwijfeld anders zijn. Er komt een paragraaf over het klimaat en de landbouw zal daarin aan bod komen. Wat de landbouw moet doen om aan de doelstellingen te voldoen, is ongewis. Van de onderhandelende partijen is alleen D66 duidelijk voor een inkrimping van de veestapel. ChristenUnie wil derogatie binnenhalen en volgens de doorrekening van het verkiezingsprogramma door het Planbureau voor de Leefomgeving, kan dat niet anders dan door een verkleining van de veestapel.

Opdracht op klimaatgebied

Het is heel goed mogelijk dat Zalm aan de hand van de ideeën die door de onderhandelaars op tafel zijn gelegd en gevoed door de kennis van het Planbureau voor de Leefomgeving, teksten formuleert over de opdracht voor de landbouw op gebied van klimaat. Bijvoorbeeld over de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen (denk aan methaan en lachgas uit de veehouderij, maar ook aan de uitstoot van broeikasgassen uit de veenweidegebieden). Het zou ook kunnen dat doelen gesteld worden voor de productie van energie door de landbouw – een thema dat LTO Nederland al enkele jaren op de agenda heeft staan. En het is ook voorstelbaar dat er ideeën komen voor de vastlegging van koolstof in landbouwgronden.

Geen snelheid, maar kwaliteit

Het is ook denkbaar dat Zalm formuleringen bedenkt die enerzijds recht moeten doen aan het innovatievermogen van de veehouderij en tegelijk tegemoet komen aan de vereiste vermindering van de milieudruk en aan de maatschappelijke wens om grenzen op te leggen aan de omvang ervan.

Of het nieuwe kabinet er is vóór Prinsjesdag, is een vraag die Zalm niet met ja durft te beantwoorden. Het gaat hem niet om snelheid, maar om kwaliteit, zei hij deze week.

Braakman
Jan Braakman Redacteur


Beheer