Doorgaan naar artikel

Gemeente moet bij onteigening glasgrond bijbetalen

Foto: Peter Visser

Foto: Peter Visser

De gemeente Leidschendam-Voorburg moet een voormalig grondeigenaar schadeloosstellen na waardediscussie bij onteigening. Dat blijkt uit een uitspraak van de rechtbank Den Haag.

De grondeigenaar, een ontwikkelingsbedrijf, eiste dat voor de grond € 28 per vierkante meter wordt gerekend. Dat is de waarde waarop in 2019 glastuinbouwgrond dient te worden gewaardeerd. De gemeente taxeerde de gronden op circa de helft (€ 12,50 tot € 15 per vierkante meter). Op de gronden (totaal 0,56 hectare) stonden namelijk geen kassen ingetekend in het bestemmingsplan.

Aardwarmtegrond niet aantrekkelijker

Volgens de gemeente is grootschalige glastuinbouw niet van toepassing in dit gebied. Die schaalvergroting is alleen interessant in gebieden met meer duurzame energievoorzieningen. Volgens de grondeigenaar beschikt deze over een WKK-installatie waardoor kopers met de lage gasprijs nu juist goedkoop produceren. Dat is goedkoper en minder problematisch dan bijvoorbeeld aardwarmte. Dat stelde de partij in haar betoog voor de rechtbank. Het perceel is gelegen in een concentratiegebied voor glastuinbouw.

Forse compensatie

De rechtbank oordeelt dat de gemeente een schadeloosstelling moet betalen op basis van de hogere grondprijs plus de kosten van rechtsbijstand en deskundigenbijstand. Dat betekent een betaling van meer dan € 300.000.

Beheer
WP Admin