‘Geen wegenbelasting voor trekkers’

29-10-2015 | Laatste update op 16-05 | |
‘Geen wegenbelasting voor trekkers’

Het is nadrukkelijk niet de bedoeling om trekkers in de motorrijtuigenbelasting te betrekken. Dit laat het ministerie van Financiën desgevraagd weten.

Afgelopen weekend vertelde Koos Spee, voorheen landelijk verkeersofficier van justitie en hoofd van het Bureau Verkeershandhaving Openbaar Ministerie, tijdens de tv-uitzending van Wegmisbruikers van SBS 6 dat de kentekenplicht voor landbouwvoertuigen ook bedoeld is om in de toekomst wegenbelasting te gaan heffen op landbouwvoertuigen, zoals trekkers. Het ministerie van Financiën ontkent dit.

Op één lijn met EU

De invoering van een kentekenplicht voor land- en bosbouwvoertuigen en voertuigen met een beperkte snelheid heeft volgens de overheid als doel een bijdrage te leveren aan de verkeersveiligheid. De kentekenplicht brengt de registratie van deze voertuigen en de toelating op de weg in lijn met Europese regelgeving. Volgens een woordvoerder van het ministerie van Financiën zal in het wetsvoorstel staan dat deze voertuigen expliciet worden uitgezonderd van motorrijtuigenbelasting.


Angst voor wegenbelasting

Op voorhand is de overheid niet van plan wegenbelasting te gaan heffen. Nu het kentekenregistratiesysteem rond is, is belasting heffen echter niet veel meer dan ‘een druk op de knop’, vrezen veel boeren. Een jaar geleden werd de angst voor wegenbelasting voor landbouwvoertuigen verder aangewakkerd. PvdA’ers Jelle de Visser, gemeenteraadslid in Leeuwarden, en Remco Admiraal, bestuurslid van Waterschap Friesland, pleitten voor een zogenoemde landwegheffing. Boeren die met hun landbouwvoertuigen gebruikmaken van openbare wegen zouden mee moeten betalen aan het onderhoud ervan.

Kentekenplicht

De planning is om vanaf 1 januari 2017 alle nieuwe land- en bosbouwvoertuigen en voertuigen met beperkte snelheid direct vanuit de leverancier te kentekenen. Het bestaande wagenpark wordt van februari 2017 tot mei 2018 gekentekend.

Op het Nederlandse boerenerf rijden gemiddeld 2,4 trekkers rond. Een melkveehouder en akkerbouwer hebben elk gemiddeld 2,8 trekkers in eigendom. Een varkensboer heeft 1,6 trekkers in gebruik. Dit blijkt uit gegevens van de Landbouwtelling 2013. Kijkend naar alle landbouwbedrijven in Nederland heeft 81 procent een trekker.

ter Horst
Martijn ter Horst redacteur


Beheer