Doorgaan naar artikel

Geen lijst tomatenbedrijven met clavibacter

Image

Het Nederlandse ministerie van Economische Zaken hoeft namen van door clavibacter getroffen tomatenbedrijven en plantenkwekers niet te publiceren.

Dat is de uitspraak van de Raad van State. Het ministerie kreeg uit België een openbaarmakingsverzoek via een wettelijke procedure. In een Belgische rechtszaak wordt de herkomst van acht clavibactergevallen in 2009 en 2010 gezocht in Nederland.

Een Belgische teeltdeskundige spande de procedure aan, maar kreeg niet alle informatie. Hij kreeg wel de technische gegevens als isolaten die zijn geïsoleerd, maar het ministerie oordeelde dat het publiceren van de namen deze bedrijven teveel schade zou berokkenen. Deze partijen zouden door afnemers kunnen worden gemeden. Nederland heeft bovendien een sterke exportpositie te verdedigen.

De teeltdeskundige stelt daarentegen dat de gevraagde gegevens gedateerd zijn en dat het gevaar van imagoschade niet aanwezig is. De bedrijven zijn nog steeds actief in de teelt, dus hebben de teeltproblemen juist opgelost, is zijn argument. De Raad van State oordeelde echter dat de staatssecretaris juist heeft gehandeld door de namen niet te publiceren.

Delen

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin