Doorgaan naar artikel

Geen investeringsfonds glastuinbouw

Foto: Groenten&Fruit

Foto: Groenten&Fruit

Er komt geen investeringsfonds voor de glastuinbouw met investeerders van buiten de sector.

The Greenery maakt bekend dat de zoekpoging naar investeerders wordt gestaakt. The Greenery sprak met verschillende partijen, maar onbekendheid met de tuinbouw maakt deze partijen terughoudend, zo staat in het jaarverslag.

Voor de hele sector

In 2017 startte The Greenery met een onderzoek naar het opzetten van een investeringsfonds voor de hele Nederlandse glastuinbouw. Gezocht werd naar investeerders voor risicodragend kapitaal op de bedrijven. Dat zou schaalvergroting, ketenregie, verduurzaming en innovatie aanjagen. The Greenery had in dit project een initiërende rol en zocht naar externe kapitaalverschaffers. Na de aandacht voor de Nederlandse glastuinbouw door National Geographic dat jaar zou de interesse juist aangewakkerd zijn door investeerders, maar die zijn dus afgehaakt.

“In 2018 is gebleken dat het vinden van investeerders voor dit fonds belemmerd werd door onbekendheid met de sector, wat tot terughoudendheid heeft geleid bij het toezeggen van middelen voor dit fonds”, schrijft The Greenery. Om die reden is besloten de zoektocht naar financiers te staken.

Telers professionaliseren

The Greenery heeft haar GMO-erkenning verloren, waardoor investeringen geen Europese ondersteuning meer krijgen. Wel schrijft de organisatie haar ledenbestand te willen helpen te professionaliseren.

Beheer
WP Admin