Doorgaan naar artikel

Geen aparte sloopregeling kassen Zuid-Holland

Image

De coalitie van VVD, D66, CDA en SP in Zuid-Holland stopt met een aparte glassaneringsregeling. De glastuinbouw juicht investeringen in energie, innovatie en kennis plus infrastructuur wel toe.

Het zijn deels nieuwe beleidslijnen uit het collegeprogramma ‘Schoner, slimmer en sterker’ voor de komende vier jaar. In de afgelopen 14 jaar waren er nog wel aparte saneringsgelden en regelingen voor glastuinbouw, deels met geld van de landelijke overheid. De regerende partijen in de provincie Zuid-Holland hebben daarmee de suggestie van oud-gedeputeerde Govert Veldhuijzen niet overgenomen om voor de resterende 150 hectare verspreid liggend glas een aparte sloopregeling op te tuigen. “Een woordvoerder: “We stoppen met een aparte glassanering. Of en welke saneringslocaties worden opgepakt doen we vanuit het perspectief van ruimtelijke kwaliteit en kosteneffectiviteit. Kosten voor glassanering kunnen worden bekostigd uit het programma Groen.” Dat betekent dat aanvragen voor sanering moeten concurreren met andere ‘groenprojecten’. Voor die algemene regeling is 10 miljoen euro per jaar beschikbaar.

Ruimte voor Ruimte

De provincie biedt nog wel aan andere herstructureringsmogelijkheden. De Ruimte voor Ruimte regeling is formeel verdwenen uit de provinciale regels, maar kan nog door gemeentes worden toegepast. Ook probeert de provincie Europese gelden in te zetten voor herstructurering. Daarvoor bundelt de provincie aanvragen uit land- en tuinbouw.

Bestuurders Jos van der Knaap van LTO Noord Glaskracht zegt niet te verwachten dat de provincie de herstructurering uit het oog verliest. Juist nu moet er met banken, overheid en bedrijfsleven doorgepakt worden, stelt hij. Die signalen zijn er ook met het mogelijk aanstellen van Cees Veerman als trekker.

Warmterotonde

De provincie wil verder 100 miljoen euro via een energiefonds inzetten in verduurzaming. Dat geldt wordt niet per se ingezet voor een warmterotonde voor stads- en glastuinbouwverwarming. “De warmterotonde is een belangrijk initiatief. Er heeft nog geen labeling plaatsgevonden. We willen inzetten op haalbare en uitvoerbare projecten die substantieel bijdragen aan energietransitie en bij voorkeur op investeringen die ook renderen”, laat de provincie weten. Volgens Van der Knaap sluit dat geheel bij aan de visie van LTO Noord Glaskracht.

Delen

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin