Doorgaan naar artikel

Geen animo saneringsgelden glastuinbouw

De provincie Zuid-Holland ontvangt geen aanvragen meer voor sanering van oude kassen.

Daarom stort de provincie een bedrag van € 1,1 miljoen terug in de reserve. Dat blijkt uit de najaarsnota van de provincie. Voor de aanpak van verspreide glastuinbouw werd nog een aantal laatste subsidieaanvragen verwacht. Inmiddels is bekend dat deze aanvragen niet meer zullen komen en wordt de begrote onttrekking verlaagd en teruggestort in de reserve.

Daarmee is de regeling echter niet ten einde. ‘Mochten in de toekomst alsnog middelen benodigd zijn voor dit onderwerp, dan zal er te zijner tijd een beroep worden gedaan op de financiële ruimte’, schrijft de provincie.

Herstructureringsmiljoenen

Behalve het terugboeken van € 1,1 miljoen voor sanering van kassen, is een bedrag van €4 miljoen opgenomen om de werken van Coalitie HOT te ondersteunen en binnen Westland een herstructurering op gang te brengen. Dat geld wordt in de vorm van een subsidie aan gemeente Westland overgemaakt, om het opruimen te stimuleren van in de weg liggende woningen of sloten. Mede door dat geld zou Coalitie HOT in totaal 200 hectare oude kassen kunnen herstructureren.

Bekijk meer

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin