Gedragscode zonneparken staat mix met teelt toe

13-11-2019 | Laatste update op 29-08 | |
Foto: G&F
Foto: G&F

Milieu-organisaties en de branche voor zonnepanelen hebben een gedragscode getekend voor zonneparken voor een groene inpassing en met teeltmogelijkheden.

De grootschalige aanleg van zonneparken in Nederland mag niet ten koste gaan van de natuur. Sterker nog: bij de aanleg is het uitgangspunt voortaan dat de natuur erop vooruit moet gaan. Dat hebben brancheorganisaties uit de zonne-energiesector afgesproken met natuurorganisaties.

In een gedragscode staan afspraken die ertoe moeten leiden dat locaties goed uitgekozen worden en altijd rekening wordt gehouden met de natuur. Omwonenden moeten ook altijd worden betrokken bij de ontwikkeling.

De code heeft de steun van de brancheorganisaties Holland Solar en Energie Samen en van Greenpeace, Milieudefensie, Natuurmonumenten, de Natuur- en Milieufederaties, de Vogelbescherming en de Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines.

Combinatie met teelt

In de code is een paragraaf opgenomen over de combinatie teelt en zonneparken. Die combinatie is mogelijk en wordt individueel bekeken. Wel staan er voorwaarden over het aantal panelen per hectare in een zonnepark. Zonnevelden moeten niet helemaal worden volgebouwd met panelen die stroom opwekken. Er moet ook ruimte tussen zitten voor groen en ‘natuurelementen’ als poelen, nestplaatsen en bijenhotels. Klein wild moet de mogelijkheid krijgen om door zonnevelden heen te banjeren en inheemse kruidensoorten die er groeien moeten zo laat en zo weinig mogelijk worden gemaaid, staat in de code.

In de gedragscode staat verder dat in beschermde Natura 2000-gebieden en Nationale Parken geen zonneparken worden aangelegd. Gebieden die zijn aangewezen als Unesco Werelderfgoed worden ‘in beginsel’ ook niet gebruikt.

Lees meer over het thema energie via GFactueel.nl/energie

Verheul
Jeroen Verheul redacteur


Beheer