Gaan algoritmes door de tijd in zichzelf geloven?

22-07-2021 | Laatste update op 13-05 | |
Foto: Blue Radix
Foto: Blue Radix

Blue Radix stuurt samen met Microsoft in al meer dan 150 kassen operationele processen aan met behulp van kunstmatige intelligentie. Maar gaat het systeem dan niet de eigen resultaten als de standaard beschouwen?

Daar ging het onder meer over tijdens de eerste Autonomous Grower Days van de Rotterdamse AI-tech specialist op 14 en 15 juli. Tijdens deze virtuele bijeenkomsten zijn telers geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen rondom autonoom telen. “Het idee voor deze dagen kwam vanuit onze Nederlandse klanten zelf,” vertelt CEO Ronald Hoek van Blue Radix. “Ze gaven aan behoefte te hebben om met andere telers in gesprek te gaan over autonoom telen. Het is een vrij nieuwe ontwikkeling, dus we begrijpen heel goed dat onze klanten ook onderling willen sparren over ervaringen en de inpassing in de bedrijfsvoering.”

Eigen instellingen als maatstaf?

De vraag die bij telers leeft: gaan algoritmes op een gegeven ogenblik in zichzelf geloven? Dat zou immers kunnen gebeuren wanneer zelfdenkende computers de resultaten van hun eigen instellingen als maatstaf gaan gebruiken. De algoritmes van het systeem Crop Controller blijven echter steeds op het meest optimale klimaat voor de door de teler bepaalde teeltstrategie sturen, aldus de AI-experts van Blue Radix.

Niet meer elke dag handmatig instellen

De vraag van de telers is relevant, gezien de ontwikkeling van het nieuwe onderdeel van Crop Controller, de Setpoint Optimizer. Dit systeem kan de handmatige instellingen die de teler dagelijks in de klimaatcomputer moet zetten, overnemen. Het systeem houdt rekening met alle externe invloeden, zoals het weer. Het berekent ieder uur opnieuw de best mogelijke combinatie van setpoints, waarbij de strategie, de voorkeuren van de teler en de specifieke kenmerken van de kas worden meegewogen.

“De algoritmes van Crop Controller sturen ieder uur automatisch setpoints naar de klimaatcomputer. De klimaatcomputer stuurt vervolgens de fysieke installaties, zoals de ramen, de verwarming en de schermen. Op deze manier wordt de teeltstrategie van de teler gerealiseerd”, legt productontwikkelaar Rudolf de Vetten van Blue Radix uit.

Autonome instellingen

De autonome setpoints komen tot stand met behulp van kunstmatige intelligentie. Dat proces is in drie stappen verdeeld, waarbij de algoritmes een groot aantal dimensies van de kas- en plantdynamiek in modellen vertalen en zo kunnen voorspellen. De deelnemende telers werd uitgelegd hoe de algoritmes worden getraind, hoe de selectie van historische data plaatsvindt en hoe vervolgens de voorspellingen op basis van kunstmatige intelligentie tot stand komen.

En dat is geen toekomstmuziek of experiment op kleine schaal. De Vetten liet weten dat Blue Radix in samenwerking met Microsoft een sterk schaalbaar platform heeft opgezet en dit platform al in meer dan 150 kassen operationele processen aanstuurt, ook op het gebied van energie.

Stijger
Harry Stijger freelance redacteur


Beheer