Doorgaan naar artikel

FruitMasters schiet door omzetgrens € 300 miljoen

Fruittelerscoöperatie FruitMasters boekte in 2023 een 21 procent hogere omzet en kwam met € 308 miljoen voor het eerst boven de grens van € 300 miljoen. FruitMasters sloot contracten met inkoopcombinatie Everest Fresh.

In 2021 had de coöperatie overigens al een omzet van € 283 miljoen, maar bij de fruitafzet schommelen prijzen relatie sterk. Gekoppeld aan kostenstijgingen zet dat het verdienvermogen van telers stevig onder druk. FruitMasters werkt daarvoor aan een groeistrategie met kostenbeheersing door vernieuwing en automatisering van opslag, sorteren en verpakken.

Over het jaar 2023 is € 1,1 miljoen aan restitutie aan leden uitgekeerd. FruitMasters heeft een positief nettoresultaat van € 358.000 gerealiseerd. Daarin zijn hogere rentelasten opgevangen door stijging van de Euribor-rente en de nieuwe financiering voor de genoemde nieuwbouw in het Masterplan.

Investeringen zichtbaar op balans

De solvabiliteit zakte van 25 naar 21 procent, een maat voor de verhouding vreemd vermogen en eigen vermogen. Daarin wordt zichtbaar dat FruitMasters fors investeert, maar daar verwacht de coöperatie straks voordelen uit te halen vanwege kostenvoordelen. Zo zijn minder handen nodig wanneer het verticale magazijn straks volledig geautomatiseerd werkt. Ook worden verpakkingslijnen uit locatie Margraten verplaatst naar het nieuwe grotere pakstation voor appels.

FruitMasters startte nieuwe business units voor verbreding van de afzet van product. Zo richt de business unit Food Professional zich op foodservice en bakkerijen. De business unit Ingredients focust zich op industriële verwerkers. En de business unit Groothandel & Trading is er voor de daghandel met versspecialisten en handelaren in het binnen-en buitenland. Deze activiteit komt in de plaats van de klok.

Nieuwe relatie met inkoopcombinatie Everest Fresh

FruitMasters is erin geslaagd contracten te sluiten met de nieuwe inkoopcombinatie Everest Fresh. De langdurige samenwerkingen met retail stemmen de telers positief, stelt voorzitter van de raad van commissarissen Jan Verkooijen. “Deze stap hadden we zonder de realisatie van het Masterplan niet kunnen zetten. De toekomst zal uitwijzen hoe alles verloopt. Het biedt een zekere mate van stabiliteit voor onze telers, maar het is cruciaal dat de prijzen op niveau blijven. Ik heb vertrouwen dat onze partners hierin meegaand zijn en aan onze telers denken in de beslissingen die genomen worden.”

Gezamenlijk moeten we zorgen voor voldoende product en aantonen dat de investeringen rendabel zijn geweest

Verkooijen ziet ook grote voordelen in de mogelijke samenwerking met Coöperatie Hoogstraten. Daar wordt nog steeds gekeken naar samenwerkingsvormen. Verkooijen wijst er wel op dat telers een verantwoordelijkheid hebben voldoende product aan te leveren aan de afzetorganisatie. “Het Masterplan krijgt nu daadwerkelijk vorm, en we kijken vol verwachting uit naar de resultaten. Gezamenlijk moeten we zorgen voor voldoende product en aantonen dat de investeringen rendabel zijn geweest.”

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin