Doorgaan naar artikel

Fossielvrije opties voor kasteelten

Foto: Peter Visser premium

Foto: Peter Visser

Voor nagenoeg alle teelten in alle regio’s zijn fossielvrije scenario’s te bedenken voor de energievoorziening op glasbedrijven.

Onderzoekers van Wageningen University & Research hebben voor 6 voorbeeldteelten fossielvrije opties opgesteld, waaronder radijs, belichte en onbelichte tomaat. Voor deze teelten zijn verbruiksprofielen opgesteld voor de warmte-, elektriciteits- en CO2-vraag, uitgaande van de huidige (moderne) kas en teeltwijze, maar ook voor een kas met extra energiebesparende technieken. Hierbij valt te denken aan LED-belichting, ontvochtiging met voelbare warmteterugwinning en extra schermen.

Kosten vergelijken

Daarna zijn door adviseurs van AAB (Agro Advies Buro) de kosten in beeld gebracht van verschillende opties en combinaties daarvan, zoals warmte uit een warmtenet, de inzet van geothermie of een warmtepomp.

Zoals te verwachten was, is bij het huidige prijs niveau de inzet van WKK voor warmte en elektra de economisch beste optie. Aanvullend is fossielvrije warmte uit bijvoorbeeld geothermie of biomassa aantrekkelijk dankzij SDE+ subsidie.

Warmtepomp

Bij stijgende energieprijzen kan de situatie echter snel omslaan, zo blijkt uit het onderzoek naar Fossielvrij telen dat is uitgevoerd in het kader van het project Kas als Energiebron. Vooral de inzet van een warmtepomp die gebruik maakt van warmte uit oppervlaktewater komt vaak naar boven als een aantrekkelijk alternatief. Investeringen in energiebesparing kunnen in toekomstige prijsscenario’s meehelpen om de kosten te verlagen.

Lees meer over het thema energie via GFactueel.nl/energie

Delen

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin