Doorgaan naar artikel

Forse batterij steutel voor telers NEXTgarden

Glastuinders in het Gelderse glasgebied NEXTgarden krijgen een forse batterij voor energie-opslag. Het is voor telers een belangrijke finale stap in de energietransitie naar duurzame elektra, CO2-winning en mogelijk warmte.

De gemeente Lingewaard wil 3,5 hectare grond in het glasgebied verkopen aan TB Finance, dat energie-opslag wil bouwen. TB Finance is gelieerd aan energiebedrijf Lingezegen Energy, de energiecoöperatie van telers. De aanleg van een energie-opslagsysteem is een volgende stap na het besluit om 6 hectare zonnepark aan te leggen voor telers in glasgebied NextGarden in Bergerden.

Energie-opslag van 30 MWh

Energiebedrijf Lingezegen Energy wil gaan werken met grootschalige batterij-opslag. Daarmee kan stroom van het zonneveld ’s nachts worden gebruikt op de bedrijven, kan CO2 uit de lucht gewonnen worden, en mogelijk warmte gebufferd worden bij toekomstige behoefte. De warmtevraag van telers is er nog niet, maar die kan komen bij uitbreiding van het gebied of het netwerk. Glasgebied NEXTgarden heeft een warmtenet op een houtgestookte biomassa-wkk, waarvan het de CO2 benut. Daarnaast produceert een biovergister groen gas.

TB Finance verwacht volgende maand de vergunning te krijgen voor de batterij-opslag op het perceel. Daarbij is een capaciteit voorzien van 30 MWh opslag.

CO2-winning uit buitenlucht

Met de opgewekte stroom wil Lingezegen ook CO2 winnen uit de buitenlucht door te investeren in DAC-technologie (Direct Air Capture). Daarvoor hebben ze contact gehad met de Nederlandse ontwikkelaar van die techniek, laat Lingezegen weten.

Verder heeft NEXTgarden al een groot drijvend zonnepark op de centrale gietwaterplas, naast alle zonnepanelen op beschikbare daken. Plannen voor warmte-opslag in de bodem zijn naar de achtergrond geschoven. Dat leek eerder vergunningstechnisch moeilijk haalbaar. Lingezegen Energy verwacht met deze investering al eind 2025 energieneutraal te produceren en loopt daarmee vooruit op haar eigen planning.

Uitbreiding warmtenetwerk

De ontwikkelaars werken aan uitbreiding van de warmte-infrastructuur van NEXTGarden naar (tuinbouw)bedrijven in Huissen. Lingezegen Energy zal de warmtelevering verzorgen. Met provinciale en landelijke steun moet een warmtenetwerk ontstaan waarbij ook andere restwarmte wordt gekoppeld.

Lees meer over het thema energie via GFactueel.nl/energie/

Bekijk meer

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin