Doorgaan naar artikel

Financiën herverdeelt de pijn over wkk-tuinders

Wkk-gas voor stroom voor eigen gebruik toch niet meteen volledig belast, maar in ruil daarvoor juist zwaardere lasten voor wkk-gas voor stroom naar het net. Financiën herverdeelt de pijn over de wkk-tuinders.

Vandaag praat de commissie Financiën van de Tweede Kamer verder met staatssecretaris Van Rij van Financiën over het Belastingplan 2024. Daarbij komen ook de fiscale klimaatmaatregelen glastuinbouw weer aan de orde. Met een wijziging wil Van Rij een van de pijnpunten van de glastuinbouw verzachten. Er zou alsnog een inputvrijstelling komen van 0,162 Nm3 gas per opwekte kWh stroom die niet naar het net gaat. Dat betekent dat tuinbouwbedrijven die veel stroom zelf gebruiken, bijvoorbeeld om de met de nodige overheidssteun aangeschafte ledlampen te laten branden, niet al direct in 2025 de volle gasbelasting moeten gaan betalen.

Gat deels gedekt door rekenfout

Het kabinet veroorzaakt met deze wijziging gaten in zijn eigen meerjarenbegroting, te beginnen met een gat van € 75 miljoen in 2025. Die gaten worden opmerkelijk genoeg voor een flink deel gedekt door het rechttrekken van een rekenfout. De opbrengsten van de CO2-heffing voor de glastuinbouw bleken in het aanvankelijke wetsvoorstel veel te laag te zijn ingeschat: voor 2025 moet dat zijn € 48 miljoen, in plaats van € 3 miljoen.

Ingroeipad wkk-gas steiler omhoog

Blijft er toch nog een gat van afgerond € 31 miljoen over. En het ministerie van Financiën vindt daarvoor dekking door het gas dat in tuinbouw-wkk’s wordt omgezet in stroom voor het net sneller hoger te belasten – het zogeheten ‘ingroeipad’ voor het belasten van gas dat in wkk’s wordt verbrand gaat steiler omhoog.

De fiscale correctie is door Glastuinbouw Nederland niet met gejuich ontvangen. Het maakt nog maar eens duidelijk hoe moeilijk het lobbyen is op dit dossier. Vind je gehoor voor je ene punt, wordt de pijn vervolgens door Financiën overgeheveld naar een groep tuinders die de dans nog enigszins leek te zijn ontsprongen.

Lees meer over het thema energie via GFactueel.nl/energie/

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin