Doorgaan naar artikel

Export Spanje: zelfde volume, meer omzet

Spanje heeft in 2010 ongeveer dezelfde hoeveelheid groenten en fruit geexporteerd als vorig jaar, maar tegen aanzienlijk betere prijzen. Volgens de overkoepelende organisatie FEPEX betekent het gelijk blijvende exportvolume dat het totale aandeel van Spanje in de Europese consumptie in 2010 is gedaald.

Vooral in het voorjaar is het volume van de export zeer veel lager geweest dan in 2009: Tussen maart en juni bedroeg de afname zo’n 12 procent. De beperkte export is waarschijnlijk het gevolg geweest van het uitermate slechte weer, waardoor de totale produktie sterk is achtergebleven bij andere jaren. In het tweede semester is deze afname, vooral door de export van fruit, echter grotendeels weer gecompenseerd. Tot oktober bedroeg de totale export ongeveer 7,1 miljoen ton, 3 procent minder dan in 2009. Naar verwachting zal het totale volume aan het einde van het jaar nagenoeg gelijk zijn aan dat van 2009.

Export in euros
Het beperkte aanbod in het voorjaar heeft echter tot gevolg gehad dat de prijzen hoog zijn geweest. Tussen januari en oktober bedroeg de totale omzet ongeveer 6,7 miljard euro, maar liefst 11 procent meer dan in 2009. 93,5 procent van de totale export gaat naar overige EU landen, en 4,5 procent naar Europese landen die niet bij de EU zijn aangesloten. Slechts 2 procent wordt buiten Europa verkocht.

Gedupeerd
Volgens FEPEX is het belangrijk dat Spanje er in 2011 naar streeft om weer een stijgende lijn in het exportvolume te krijgen. Dit moet vooral gebeuren door maatregelen die de concurrrentiepositie verbeteren. FEPEX voelt zich hierin sterk benadeeld door de Europese politiek. In de eerste plaats door de normen van de Gemeenschappelijke Landbouwpolitiek, die het ‘mogelijk maken dat andere Europese producenten met vergelijkbare produkties directe subsidies ontvangen’. In de tweede plaats door de ‘nefaste gevolgen voor de Spaanse tuinbouw van de accoorden die de EC heeft bereikt met derde landen, zoals Marokko’.

Bron: Groenten & Fruit – Auteur: Jan van der Blom, correspondent in Almeria

Bekijk meer

Share this

Afbeelding
Jan van der Blom

Hoofd afdeling gewasbescherming Coexphal

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin