EU start audit NVWA-aanpak ToBRFV en plantbeleid

13-11-2020 | |
Bladsymptonen van ToBRFV. - Foto: NVWA
Bladsymptonen van ToBRFV. - Foto: NVWA

De Europese Commissie is deze week in Nederland gestart met een audit van de Nederlandse ToBRFV-aanpak.

Dat meldt de NVWA desgevraagd. Ook Naktuinbouw is betrokken bij de Europese beoordeling van de Nederlandse aanpak. De audit is onderdeel van een breder onderzoek naar uitvoering door Nederland van nieuw Europees plantgezondheidsregels door NVWA die eind 2019 zijn ingevoerd. “De audit van de EU is gericht op de aanpak van het incident en de implementatie van de nieuwe uitvoeringsverordening. De audit is deze week van start gegaan”, zo laat NVWA weten.

Inzet op ToBRFV

Nederland heeft in Europa relatief veel meldingen van ToBRFV-besmettingen gedaan en al een eigen rapportage gedaan aan de Europese Commissie. Niet alle landen tonen die inzet. Zo hebben niet alle landen aan die rapportageverplichting voldaan dit jaar. Zij komen over 2020 pas met een eerste rapportage over ToBRFV.

De NVWA heeft op het dossier ToBRFV ogenschijnijk veel inzet gepleegd. Zo scoort de NVWA met een recent initiatief om met open data samen met andere landen naar de herkomst van ToBRFV te speuren. Die vorm van samenwerking en openbaar delen van genetische informatie is nieuw.

Aan het licht

Recent oordeelde onderzoeksbureau Deloitte dat de uitvoering van de plantgezondheidsregels door NVWA onder druk staat door met name capaciteitsproblemen. De onderzoekers vrezen dat de Europese audit daardoor mogelijk zwaktes aan het licht zal brengen.

Verheul
Jeroen Verheul redacteur


Beheer