Doorgaan naar artikel

EU beslist over steun SDE++ warmteprojecten kassen

De € 60 miljoen steun voor warmteprojecten die kampen met wegvallende SDE++-gelden, moet na uitwerking nog door Brussel worden goedgekeurd.

Dat meldt minister Rob Jetten van Economische Zaken (EZK) in schriftelijk overleg van de vaste commissie voor EZK. Projecten krijgen door extreme marktomstandigheden (duur gas) hun duurzame warmte niet volledig en rendabel afgezet. Dat gaat bijvoorbeeld om aardwarmteprojecten. Dit is het gevolg van het wegvallen van steun uit de SDE++ regeling in geval van hoge gasprijzen. Eerder werd al bekend dat daarvoor een steunpakket van € 60 miljoen wordt voorbereid. Jetten stelt dat de regeling nog wordt uitgewerkt, maar er wordt gedacht aan een regeling ‘op basis van het tijdelijk crisiskader Oekraïne’. Hierbij geldt dat voor deze regeling goedkeuring van de Europese Commissie nodig is in het kader van staatssteun.

Warmtepompen in glastuinbouw

Jetten schrijft dat in vragen over de SDE++ besluiten voor dit jaar. Hij verwoordt daarin ook zijn besluit om industriële warmtepompen niet via SDE++ bereikbaar te maken voor glastuinbouw. Dat geldt wel voor lucht/water-warmtepompen. Volgens Jetten komen daardoor al toepassingen in beeld als aquathermie. Jetten koost niet voor openstelling van industriële warmtepompen in de glastuinbouw op advies van het Planbureau voor de Leefomgeving. Die adviseerde negatief, ondanks de afspraken in het glastuinbouwconvenant dat naar deze mogelijkheid werd gekeken.

CO2 uit buitenlucht

Jetten gaat ook in op de techniek voor CO2-afvanging uit de buitenlucht, een mogelijk interessante techniek voor glastuinbouw, maar nog niet marktrijp. Deze Direct Air Capture (DAC) is nog in de ontwikkelingsfase. Daarvoor zijn innovatiesubsidies toegekend vanuit de topsector Energie, waarbij toepassingen in de glastuinbouw in beeld komen.

Lees meer over het thema energie via GFactueel.nl/energie/

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin