Doorgaan naar artikel

Erfbetreders weinig bekend met kringlooplandbouw

Foto: Roel Dijkstra

Foto: Roel Dijkstra

Erfbetreders zijn nog weinig bekend met kringloop- en natuurinclusieve landbouw.

De dominante denk- en werkwijze is bij erfbetreders vooral nog gericht op intensivering, productieverhoging en kostenreductie. Dat blijkt uit een onderzoek in opdracht van RVO.nl naar de rol van erfbetreders in relatie tot de omslag naar kringloop- en natuurinclusieve landbouw.

Vragen over definities, doelen en praktische uitwerking

Uit het onderzoek blijkt dat erfbetreders nog maar weinig bekend zijn met de termen kringlooplandbouw en natuurinclusief. Er zijn nog veel vragen over definities, doelen en de praktische uitwerking. Er zijn volgens het onderzoek maar weinig erfbetreders die goed kunnen adviseren over kringlooplandbouw. Boeren die koplopers zijn op dit gebied, kunnen hiervoor nauwelijks bij erfbetreders terecht. Erfbetreders spelen het liefst op zeker in hun advisering en nemen weinig risico.

Spanningsveld

Bij leveranciers van bedrijfsmiddelen bestaat een spanningsveld tussen het belang om te verkopen en de noodzaak om te verduurzamen en het verminderen van input te bevorderen.

Breed draagvlak voor landbouwvisie

Er is bij erfbetreders wel een breed draagvlak voor de landbouwvisie van minister Schouten. Er wordt echter een actieve, faciliterende en coördinerende rol van de overheid verwacht. Belangrijke randvoorwaarden voor erfbetreders zijn duidelijke kaders en stimulerende prikkels via eenduidige en uitvoerbare regelgeving en financiële instrumenten.

Delen

Image
Carolien Kloosterman

Voormalig redacteur Food&Agribusiness

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin