Doorgaan naar artikel

Energietransitie glastuinbouw: uitdagingen én oplossingen

Image
Pon Power

Pon Power. We take care of it.

Voor hun warmtekrachtkoppeling (WKK)-installaties, zijn tuinders afhankelijk van gas. - Foto: Pon Power partner

Voor hun warmtekrachtkoppeling (WKK)-installaties, zijn tuinders afhankelijk van gas. - Foto: Pon Power

Een belangrijk aspect van de energietransitie in Nederland, is dat we ‘van het gas af’ moeten. Wat betekent dat voor de glastuinbouw, een sector waarin veel gas gebruikt wordt?

Nederlandse tuinders maken al volop gebruik van zonne-energie, omdat zij zich bewust zijn van de milieuproblematiek en hun CO2-uitstoot zoveel mogelijk willen verminderen. Voor wat betreft hun warmtekrachtkoppeling (WKK)-installaties, zijn zij echter afhankelijk van gas.

Inventief omgaan met bestaande en nieuwe mogelijkheden

Netbeheerders werken volop aan het elektriciteitsnet van de toekomst. De verwachting is echter dat op de korte- en middellange termijn het aantal locaties waar de capaciteit om stroom te transporteren onvoldoende is, zal toenemen.

Het elektriciteitsnet kan de groeiende hoeveelheid ‘groene’ stroom namelijk niet overal aan, nog los van het feit dat alleen al de switch van gas naar elektriciteit capaciteitsproblemen met zich meebrengt. De kabels van het huidige net zijn vaak te dun en de transformatoren te klein om een verdubbeling van de stroomvraag aan te kunnen.

Het verzwaren en uitbreiden van het elektriciteitsnet zal deze problemen oplossen, maar dat voor elkaar krijgen kost veel tijd en geld. In de tussentijd zullen we dus inventief om moeten gaan met bestaande en nieuwe mogelijkheden op het gebied van energiewinning, -opwekking, -opslag en -distributie.

Aardgas vervangen door andere vormen van gas

Een eerste stap is het vervangen van aardgas door andere vormen van gas, voor zover dat mogelijk is. Denk bijvoorbeeld aan biogas, groen gas of het bijmengen van waterstof in het aardgasnet. Wanneer de bodemgesteldheid daarvoor geschikt is, kan voor de verwarming van de kassen ook aardwarmte gebruikt worden.

Nieuwe energiebronnen

Er zijn ook nieuwe energiebronnen die we kunnen gebruiken, waarvan waterstof de bekendste en meest besproken is. Pon Power’s huidige WKK installaties kunnen voor 10 tot 20% op waterstof draaien. Daarnaast kijken we natuurlijk ook naar de langetermijntoekomst: de ontwikkeling van 100% waterstof installaties en motoren.

Netbelasting verminderen

Een hele andere optie, is het verminderen van de netbelasting door een WKK-installatie standalone (eilandbedrijf) of import/export control te laten draaien.

Bij import/export control is de WKK aan het net gekoppeld. Daardoor heb je de mogelijkheid om een tekort aan stroom in te kopen (import) of, bijvoorbeeld wanneer de stroomprijs hoog is, stroom te verkopen (exporteren). Tuinders kunnen er ook voor kiezen om de energie die opgewekt wordt door de WKK volledig zelf te gebruiken, terwijl ze tegelijkertijd wel profijt hebben van de netfrequentie stabiliteit.

Een WKK-eilandbedrijf is niet gekoppeld aan het net. Dan maak je alleen energie voor jezelf, waarmee de installatie een microgrid wordt. Voor de frequentie stabiliteit kiezen de meeste glastuinbouwers overigens wel voor een WKK-koppeling met het net.

WKK-installaties helpen de netspanning op peil te houden

Iedereen is gebaat bij een stabiel en betrouwbaar elektriciteitsnet, waarbij vraag en aanbod goed op elkaar afgestemd zijn. De netbeheerders controleren de koppeling dan ook zorgvuldig voordat zij toestemming geven om aan het net te koppelen/leveren. Want als dit niet helemaal goed zit, dan kan de netfrequentie bij zware belasting bijvoorbeeld 49 in plaats van 50 Herz worden, wat veel problemen zou veroorzaken met onder andere computers en allerlei bedrijfsprocessen.

Mocht dat dreigen te gebeuren, dan helpen de aan het net gekoppelde WKK-installaties mee om het net precies op 50 Herz te houden. Dit is mogelijk omdat de Cat WKK-installaties van Pon Power voldoen aan de Europese Grid Code-vereisten en wij alle relevante keurmerken en NEN-normeringen hebben.

Tekst gaat verder onder de foto

Cat WKK-installaties van Pon Power houden het net precies op 50 Herz. - Foto: Pon Power

Cat WKK-installaties van Pon Power houden het net precies op 50 Herz. – Foto: Pon Power

Cat wereldwijde koploper duurzame technologieën

Pon Power en haar klanten willen een schone planeet achterlaten voor de volgende generaties en daarin is Caterpillar een betrokken partner. Caterpillar loopt wereldwijd voorop in het ontwikkelen van duurzame technologieën. Daardoor kunnen wij naast zonnepanelen en batterijopslag systemen ook rookgasnabehandelingssystemen voor CO2-bemesting of DeNox-systemen voor installaties vanaf circa 1.000 ekW (elektrisch vermogen) leveren. Bovendien zijn onze Cat-motoren geschikt voor het gebruik van de hierboven genoemde, duurzamere gassoorten en voor bijmenging van waterstof aan aardgas.

Toekomst van brandstoffen is veel gemixter

In onze huidige energiemix wordt ongeveer 20% geleverd in de vorm van elektriciteit en 80% in de vorm van aardgas of vloeibare fossiele brandstof (benzine, diesel), aldus TNO. Gezien de klimaatdoelstellingen zal dit in de loop van de komende jaren aanzienlijk veranderen.

De toekomst van brandstoffen zal er veel gemixter uitzien. Zo zal het aandeel elektriciteit dat geproduceerd wordt door zon en wind sterk toenemen. Daarnaast zal ‘groene’ waterstof op de langere termijn een plek gaan innemen in de mix.

Voor zwaar transport en hoge temperatuur processen is er vaak nog geen goede elektrische oplossing. Hier wordt vooral gekeken naar biobrandstoffen en zogenoemde E-Fuels, op waterstof gebaseerde alcohol brandstoffen als methanol.

In de glastuinbouw zal er echter altijd behoefte blijven aan duurzaam gas, bijvoorbeeld op plaatsen waar aardwarmte niet mogelijk is en omdat er CO2 nodig is voor bemesting.

Wat er ook gebeurt, uw bedrijf moet blijven draaien

Hoe de toekomst er ook uit komt te zien, u wilt een WKK-installatie met de hoogste bedrijfszekerheid, tegen de laagste kosten. Daarvoor moet alles tot in detail kloppen en dat begrijpen wij als geen ander. Daarom kunt u op ons rekenen, van ontwerp en installatie tot verzekering en onderhoud: we take care of it.

Wij bieden een volledig geïntegreerde Cat-energie-oplossing die we bij u op locatie inbedrijfstellen. Onze oplossingen hebben bewezen optimaal te presteren op het gebied van beschikbaarheid, betrouwbaarheid en veiligheid. Daarnaast heeft u de keuze uit diverse services, die te combineren zijn in een onderhoudsovereenkomst.

Als onderdeel van een familiebedrijf geloven wij sterk in lange termijn relaties. Die leiden wat ons betreft tot de beste resultaten. Daarom ondersteunen wij u met een gespecialiseerd team voor uw specifieke markt, in iedere fase van het traject.

Meer weten over de energietransitie glastuinbouw?

Wilt u meer weten over de ontwikkelingen die wij zien op het gebied van energie en WKK installaties in het bijzonder? Neem dan gerust contact op met Patrick de Ruiter. U kunt ook onze brochure downloaden.

Lees meer over het thema energie via GFactueel.nl/energie

Pon Power vindt het belangrijk een schone planeet achter te laten voor de volgende generaties. In Caterpillar vindt Pon Power daarin een betrokken partner. Wij van Pon Power bieden naast Cat WKK’s ook zonnepanelen, batterij-opslagsystemen en rookgasnabehandelingssystemen voor CO2-bemesting of DeNox-systemen. Onze Cat-motoren zijn geschikt voor het gebruik van een duurzamere bijmenging van waterstof met aardgas. Lees meer informatie over Pon Cat Glastuinbouw

Meer over Pon Power

Bekijk meer

Delen

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin