Doorgaan naar artikel

Energiebesparingsplicht hoofdpijndossier telers

De glastuinbouw valt sinds dit jaar onder de energiebesparingsplicht. Overige teelten zijn dat al vanaf 2019. Ze ervaren dat als een last. Ook bedrijven met een duurzaam keurmerk als PlanetProof moeten rapporteren.

Tineke de Vries, voorzitter van de LTO-vakgroep vollegrondsgroente en akkerbouw, kreeg weer een brief van RVO, uitvoerder van de regeling Energiebesparingsplicht. Ze moet rapporteren welke maatregelen ze heeft gekozen om energie te besparen, of CO2-uitstoot te verminderen. “Het is goed dat je erover begint. Natuur is het zo dat je doet wat je kan, maar in het lijstje met prioriteiten staat deze niet bovenaan.” Het is bureaucratie, maar ook weer niet zo heel ingewikkeld. “Je moet creatief zijn. Energiezuinige ventilatoren, leds, je hebt er zo vijf maatregelen gevonden, maar het is ook een bron van irritatie. Gelukkig hoef je het niet elk jaar te doen.”

Ronald Kalter, witlofteler uit IJsselmuiden kan dat beamen. Zijn bedrijf is niet onderzoeksplichtig, maar moet wel de gekozen maatregelen rapporteren. En die zullen niet makkelijker worden in de toekomst, voorspelt hij. Hij verwacht dat bedrijven energiemaatregelen ontwerpen die in 4,5 jaar terug te verdienen zijn. De plicht draait namelijk om een lijst maatregelen die binnen vijf jaar terug te verdienen zijn.

Niet vrijgesteld met PlanetProof

De plicht geldt ook voor bedrijven met keurmerk On the Way to PlanetProof, terwijl dat een garantie lijkt voor energiebesparing. Stichting Milieukeur, uitvoerder van On the Way to PlanetProof kent de maatregelen van de lijst voor de Energiebesparingsplicht niet in detail. Uit nadere bestudering blijkt dat twee maatregelen voor beide ‘systemen’ waardvol zijn. Een keuze voor schakeling van belichting en frequentiegeregelde motoren raken aan 5 genoemde alternatieve maatregelen van de RVO, stelt Jaap bij de Vaate, projectleider bij SMK. “En dan nog gaat het alleen maar om maatregelen, niet om daadwerkelijke besparing of emissieverlaging, waar we proberen het certificatieschema (PlanetProof, red.) op te richten.”

Voor grote bedrijven is er nog een overlap. De wettelijke onderzoeksplicht voor grootverbruikers van energie voor de Energiebesparingsplicht kan resulteren in een rapport dat meetelt voor de eis in PlanetProof-certificatieschema ‘Besparingsplan energie en emissie’.

Het certificatieschema On the Way to PlanetProof richt zich minder op maatregelen, maar op daadwerkelijke besparing of emissieverlaging, stelt Bij de Vaate. De maatregelen die telers kiezen in de Energiebesparingsplicht tellen uiteindelijk ook mee om het certificaat On the Way to PlanetProof te halen of te behouden.

Lees meer over het thema energie via GFactueel.nl/energie/

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin