Doorgaan naar artikel

‘Energie staat centraal in teelt van aubergine’

Foto: Harry Stijger

Foto: Harry Stijger

Regenbuien hebben het waterbassin weer bijgevuld. “We zijn blij met de gevallen regen, waardoor we ons bassin hebben kunnen bijvullen en weer volledig met hemelwater kunnen druppelen”, zegt Martijn van Onselen, teeltmanager van Van Onselen Aubergines in ‘s-Gravenzande.

Het auberginebedrijf heeft de afgelopen periode slootwater moeten bijmengen, wat zijn weerslag op de teelt heeft gehad omdat het natriumgehalte op is gelopen. “Om de plant voldoende nutriënten aan te bieden, hebben we de EC moeten verhogen. Hierdoor is het lastiger om optimaal te telen. Op onze locaties waar we osmosewater hebben, is de groei iets spontaner en uniformer.”

Gunstig teeltjaar

Energie staat uiteraard centraal in de teelt dit jaar. Gedurende het jaar was er veel instraling van de zon en gunstige buitenomstandigheden om energiezuinig te telen. Van Onselen: “Normaal gaan we in augustus en september versnellen om meer uit de plant te halen. We doen dat door hogere etmaaltemperaturen en aan einde van de dag door te stoken en de dag te verlengen. Maar dat doen we vanuit het oogpunt van energiebesparing nu niet. De stooklijn en maximumbuis lagen andere jaren ook een stuk hoger dan nu het geval is. De etmaaltemperatuur is hierdoor lager, waardoor we een betere zetting hebben en houden. De productie blijft verrassend goed. Dus ondanks de koudere nachten, lagere etmaaltemperaturen en minder input van energie produceren we zeker niet minder dan andere jaren.”

Weersomslag naar lagere temperatuur

In week 37 is er een weersomslag naar lagere temperaturen op de dag en in de nacht. Ook de instraling van de zon neemt af. “Het is dan weer even zoeken hoe we het klimaat gaan instellen. Het blijft een uitdaging, want hoe meer energie we in de teelt stoppen, hoe hoger het kostenplaatje wordt. Gelukkig zijn de productprijzen op het moment goed.”

Afhankelijk van de buitenomstandigheden past de teeltmanager het kasklimaat aan. De basisinstellingen zijn een stooktemperatuur van 19 graden Celsius aan het begin van de ochtend en luchten 0,2 graad boven de stooklijn. Dit wordt opgebouwd naar maximaal luchten bij 26 graden bij 800 Joules. De teeltmanager: “Het is een beetje zoeken hoe we dat kunnen handhaven, wat ook samenhangt met elektriciteitsprijzen.”

Biologische gewasbescherming onder controle

Het gaat goed met de natuurlijke vijanden. Luis en trips zijn onder controle. Alleen rups is behandeld door een bespuiting meet een combinatie Nocturn en Dipel. Dat heeft goed geholpen.

De zwavelverdampers staan iedere nacht aan. “We zijn alert op meeldauw en willen in de winter de sporendruk zo laag mogelijk houden. Niet goed functionerende verdampers gaan we vervangen en zorgen dat de installatie in orde is.”

Einde teelt nadert

Eind september is de laatste oogst en stopt de teelt. Na twee weken wordt het gewas geruimd. De verwachting is nu om half januari opnieuw te gaan planten. “We planten dan een maand later dan gebruikelijk, gelukkig zijn we niet veel later aan de markt omdat een getopte teelt sneller vruchtdracht heeft”, aldus Van Onselen.

De kas wordt tijdens de teeltstop omgebouwd voor een geënt-getopte teelt, waar een ander grondprofiel voor nodig is. Nu ligt er een grondprofiel voor een traditioneel teeltsysteem (4-rijensysteem) dat naar een V-systeem wordt aangepast.

Auteur: Harry Stijger

Beheer
WP Admin