Doorgaan naar artikel

Elf steunregelingen voor glastuinbouw, met name voor duurzame energie

De glastuinbouw kan aanspraak maken op elf subsidieregelingen voor met name energieverduurzaming. Het ministerie van LNV geeft inzage in die steun.

Bij de begrotingsbehandeling van het ministerie van LNV kwam de vraag naar voren voor welke steunmaatregelen de glastuinbouw nu in aanmerking komt. Dat zijn er elf. Hoeveel steun er precies op deze manier op de glastuinbouw afkomt, is daarmee nog niet in kaart gebracht.

In 2022 ging er € 6,4 miljoen aan subsidie naar innovatieve energietechnieken in de MEI-regeling. Voor energiebesparing in de EG-regeling werd € 60 miljoen aan subsidies verstrekt. Aan SIG&F, de opvolger van de GMO-regeling, werd dat jaar € 57,3 als subsidie verstrekt, maar deze regeling staat ook open voor vollegrondsgroente en fruit.

Subsidies voor warmtebronnen

Verder is de subsidie Warmte-infrastructuur Glastuinbouw (SWiG) een nieuw sectorspecifiek instrument voor de aanleg van warmtenetten voor glastuinbouw. De Tijdelijke subsidieregeling hernieuwbare warmteprojecten (HEHW) compenseert duurzame warmtebronnen voor effecten van de hoge gasprijs.

Daarnaast zijn er algemene subsidieregelingen waar de glastuinbouwsector gebruik van maakt. Dit zijn bijvoorbeeld:
de Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++), Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+) en Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE). Ook zijn er regelingen zoals de Milieu investeringsaftrek (MIA/Vamil), Energie-investeringsaftrek (EIA) en de RNES-garantieregeling aardwarmte. Ook van deze regelingen is niet duidelijk hoeveel geld naar de glastuinbouw gaat.

Lees meer over het thema energie via GFactueel.nl/energie/

Bekijk meer

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin