Doorgaan naar artikel

‘Echt geen EU-burger meer te vinden’

Nederlandse asperges sorteren straks door mensen uit andere werelddelen of door robots?   Foto: Ton van der Scheer

Nederlandse asperges sorteren straks door mensen uit andere werelddelen of door robots? Foto: Ton van der Scheer

Vragen om vergunningen voor arbeidsmigranten van buiten de EU is een opvallend slecht signaal.

Vooropgesteld: er staat natuurlijk nog veel meer in het verkiezingsmanifest van LTO Nederland. Zoals een pleidooi voor een breder middelenpakket om geïntegreerde gewasbescherming in de praktijk mogelijk te maken en eindelijk eens paal en perk aan oneerlijke handelspraktijken.

Maar de politiek vragen om weer tewerkstellingsvergunningen (twv’s) te kunnen krijgen voor seizoenarbeiders van buiten de Europese Unie, is wel heel opvallend. Want om een aantal redenen is het vooral een opvallend slecht idee.

Echt níémand te vinden

De tuinbouw zendt er om te beginnen weer eens het imagotechnisch tamelijk rampzalige signaal mee uit dat zelfs onder meer dan 500 miljoen EU-burgers niet genoeg mensen te vinden zijn om het werk in onze kassen en op onze velden te komen doen. Dat zet elke poging om mensen van hier te interesseren in dat werk, direct op een 1-0 achterstand. Want wat voor vreselijk werk moet dat dan wel niet zijn?

Meer regeldruk

De wens is ook in tegenspraak met een belangrijke boodschap die LTO ook naar de politiek uitzendt: stop met alles dichtregelen tot achter de komma. Maar dat is precies wat een tuinder zich op de hals haalt met twv’s. Zo ging dat ook toen die vergunningen nog nodig waren voor Polen. Eerst moest je een twaalf weken in beslag nemende papieren procedure door, om aan te tonen dat voorrang verdienend arbeidsaanbod bínnen de EU écht niet voor handen was. En toon dat maar eens aan nu door de coronacrisis er in heel de EU nieuwe legers werklozen zijn ontstaan.

Een Zuid-Afrikaanse verpleegkundige in een Haags ziekenhuis. - Foto: ANP

Een Zuid-Afrikaanse verpleegkundige in een Haags ziekenhuis. – Foto: ANP

Recept voor illegaliteit

En stel dat er toch weer een stroom op gang zou komen naar Nederland van verre arbeidsmigranten met een twv. De mensen uit de Oekraïne, Wit-Rusland of uit de Aziatische of Afrikaanse landen waar nu ook al wel eens naar wordt gekeken om tekorten in de zorg op te vangen, moeten officieel natuurlijk weer netjes terug als hun vergunning afloopt. Maar helder is dat we hier een nieuw probleem van illegaal verblijf in Nederland mee uitlokken.

En dan hebben we het nog niet eens over de coronarisico’s. Als het nu voor Polen al lastig is om Nederland te bereiken, hoe dan als we straks deels afhankelijk zijn van personeel uit pakweg Bangladesh?

Toch een geniale zet

Kortom, het valt te hopen dat de politieke partijen dít namens de tuinders geschetste vergezicht zó onaantrekkelijk vinden, dat ze het met zijn allen eens worden over het belang van de ook door LTO gevraagde investeringsimpuls voor snellere robotisering van het werk in de tuinbouw. Blijkt het toch een strategische meesterzet om over twv’s voor niet-EU-burgers te beginnen.

Beheer
WP Admin