Doorgaan naar artikel

€ 17 miljoen voor CO2 en warmte kassen doorgeschoven

Door corona is € 17 miljoen niet uitgegeven aan stimulering van warmteprojecten en CO2-afvang voor de glastuinbouw.

Dat geld blijft beschikbaar voor de glastuinbouw, zo blijkt uit antwoorden op vragen over de begroting voor het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Bij onderuitputting van gelden in de begroting, worden deze vaak terug gesluisd naar algemene middelen. Het belang van deze projecten voor de energietransitie is echter groot, waardoor deze toch doorgeschoven worden, antwoordt Eric Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat.

Het ministerie gaat er namelijk vanuit dat de beoogde warmteprojecten en CO2-afvang in de industrie in 2021 toch gerealiseerd worden. Daarmee blijven de middelen beschikbaar voor de glastuinbouw.

In 2021 zal daardoor alsnog een impuls gegeven worden aan de energie-agenda voor de glastuinbouw. In 2021 wordt definitieve besluitvorming verwacht over warmtenetten in Zuid-Holland. Er is ook geld toegezegd voor een warmtenet in Noord-Brabant (Moerdijk).

Drie nieuwe aardwarmteprojecten

Het ministerie geeft in de begrotingsbehandeling ook een overzicht van het aantal aardwarmteprojecten in 2020. In dat jaar zijn drie nieuwe projecten gerealiseerd die in 2021 in productie komen. Begin 2020 waren 21 van de 24 aardwarmteproductiesystemen nog operationeel door productieproblemen, schrijft de minister. Ondertussen is één bedrijf door die problemen met de winningsvergunning failliet gegaan, maar daar rept Wiebes niet over in het overzicht.

De geproduceerde warmte wordt bij al deze aardwarmteproductiesystemen vooral ingezet voor de verwarming van kassen. Eén project levert ook warmte aan 600 woningen en een nutsvoorziening. In 2021 komt een tweede project in werking dat warmte gaat leveren aan een warmtenetwerk en dus meer dan kassen gaat verwarmen.

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin