Glas

Nieuws

Kabinet houdt tuinders aan de bal met aardwarmte

Het kabinet legt het initiatief van afname aardwarmte bij tuinders. Minister Wiebes geeft grote partijen nog geen concessies voor hele gebieden.

Het kabinet wil de komende vijf jaar marktpartijen met een gerichte warmtevraag, zoals tuinders, niet teveel beperken. In een model waarbij grote bedrijven een concessie krijgen voor aardwarmte in dat gebied, kunnen tuinders alleen van deze partijen warmte afnemen. Dat zal de ontwikkeling van aardwarmte in Nederland in de komende jaren niet bevorderen. Dat schrijft minister Erik Wiebes van Economische Zaken in een memorie van toelichting op wijziging van de Mijnbouwwet.

Hoe diep zit EBN in project aardwarmte?

Het kabinet houdt wel vast een intensieve verplichte betrokkenheid van haar agentschap EBN (Energiebeheer Nederland) bij elk aardwarmteproject. Aanvankelijk werd gemikt op een verplichte deelname door EBN van 20 tot 40% in het warmtebedrijf. Mogelijk wordt dat een lager aandeel. Wiebes gaat hierover de markt consulteren. Zo’n hoog aandeel zorgt voor verwatering van de belangen van commerciële partijen, adviseert ook de Raad van State op het wetsvoorstel.

Die verplichte deelname maakt aardwarmte wel duurder. Kosten voor een aandelenstructuur en overleg kunnen in de tonnen lopen. Wiebes vindt een intensieve rol van EBN wel nodig omdat die organisaties de kennisbank wordt voor aardwarmte in Nederland. Nu leren aardwarmtebedrijven te weinig van elkaar. Een deelname van EBN zou 5 jaar moeten duren. De Raad van State adviseert aardwarmtebedrijven wel bij overleg met EBN steeds regels voor marktafspraken in acht te houden en zo de mededingingswet te respecteren.

Zoekgebied en vergunningen

Dit zijn belangrijke wijzigingen in de Mijnbouwwet wat betreft de vergunningsverlening.

  • Boren, testen en een korte periode van winnen worden met het wetsvoorstel onder één vergunning gebracht.
  • Daarna zal het bedrijf met aardwarmteplannen een vervolgvergunning moeten aanvragen voor de definitieve vaststelling van het winningsgebied en de winningsactiviteiten.
  • Een bedrijf met aardwarmteplannen vraagt eerst een zoekgebied aan, waarop het nader onderzoek kan doen naar de ondergrond. Op basis daarvan kan het bedrijf subsidie aanvragen en de financiering en technische organisatie verder regelen.
  • Bij het verlenen van het zoekgebied wordt de business case al beoordeeld en wordt gekeken of er zicht is op afname van de te produceren warmte evenals naar de financiële positie van de aanvrager.
  • Bij de beoordeling van het plan en de uitvoering daarvan wordt ook gekeken naar de ervaring van de aanvrager met de ontwikkeling van aardwarmteprojecten.

Of registreer je om te kunnen reageren.