Doorgaan naar artikel

Duitse klant: factuur Nederlandse groente verjaard

Een Duitse afnemer stelt een factuur niet te hoeven betalen vanwege het faillissement van Hartman.

Het Duitse recht bepaalt dat de vordering na tweeënhalf jaar verjaard is, schrijft de curator van het failliete teeltbedrijf Hartman uit Sexbierum. De curator is bezig af te rekenen met de laatste oud-klanten van teeltbedrijf Hartman, dat in 2019 failliet ging. De curator ontvangt een vergoeding van 10% van de factuuropbrengst van de Rabobank. De bank heeft als hypotheekverstrekker recht op de opbrengst.

Curator verwacht schikking

De laatste groenteklanten uit het faillissement leveren weinig op. Eén klant kon aantonen dat hij had betaald in 2017. De andere (Duitse) klant wijst op het verjaren van de vordering. De curator verwacht te schikken met de Duitse klant.

Als met de debiteuren wordt afgerekend, is het boekenonderzoek van de Belastingdienst nog een belangrijk onderdeel van de afwikkeling. Ook is de curator nog verwikkeld in een rechtszaak met de Nederlandse Emissieautoriteit over CO2-rechten.

CO2-rechten

De lopende rechtszaak rond CO2-rechten (ETS-handel) is ook van belang voor de sector. De Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) verplicht de curator om 4.162 emissierechten in te leveren. Daarover beschikt de curator niet. Het is juridisch onduidelijk hoe dat afgehandeld dient te worden bij een failliet teeltbedrijf. Per CO2-eenheid is een boete van € 100 opgelegd. December 2021 stelde de curator beroep in bij de Raad van State tegen het besluit van de NEa van oktober 2021.

Bekijk meer

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin