Doorgaan naar artikel

Droogte: dreigend watertekort, code geel afgekondigd

Foto: Henk Riswick

Foto: Henk Riswick

De Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) heeft code geel afgekondigd. Dat betekent dat een watertekort dreigt.

In sommige gebieden vallen watergangen droog. De grondwaterstand daalt in heel het land. Dat staat in de laatste droogtemonitor, die woensdag 18 juli is gepubliceerd (pdf).

Waterschappen doen er alles aan de waterstanden op een niveau te houden dat schade aan agrarische gewassen en de natuur beperkt blijft. De instelling van beregeningsverboden zijn daarvoor essentieel, aldus LCW.

Maatregelen tegen verzilting

De Haringvlietsluizen en de sluizen bij de Afsluitdijk gaan dicht om te voorkomen dat zoet water wordt doorgelaten naar zee. Er worden maatregelen getroffen om verzilting tegen te gaan. Bij de Irenesluizen (Wijk bij Duurstede) wordt continu extra water aangevoerd om de regio van water te kunnen voorzien en verzilting van het Amsterdam-Rijnkanaal tegen te gaan. Het peil van het Volkerak-Zoommeer is opgezet om water te bufferen.

Het neerslagtekort blijft toenemen en de verwachting is dat het tekort de komende week zal oplopen tot 266 millimeter. Dat is vergelijkbaar met de situatie in het recordjaar 1976.

LTO: droogte geen ramp, wel kostbaar

Het uitzonderlijk droge weer jaagt boeren op hoge kosten, deels omdat ze te maken hebben met hogere beregeningskosten. Maar er is geen sprake van een rampzalige zomer, zegt LTO Nederland.

De huidige situatie kan leiden tot “zeer problematische oogsten”, aldus een woordvoerder van LTO. De oogstkosten zijn hoger, de opbrengsten zowel in hoeveelheid als in kwaliteit vaak lager. LTO vind de droogte en hitte niet van die aard dat kan worden gesproken van een rampzalige zomer.

Auteur: ANP

Artikel gaat verder onder illustraties


Bron illustraties: KNMI

Beregeningsverbod oppervlaktewater

In delen van Noord-Brabant, Limburg, Veluwe Achterhoek, Twente en Drenthe is neerslag de enige manier om nog wateraanvoer te krijgen. Het is niet mogelijk water via de normale watergangen aan te voeren. In die gebieden zijn beregeningsverboden uit oppervlaktewater ingesteld. Daarnaast is in het Waterschap Vechtstromen in Oost-Overijssel en -Drenthe een gedeeltelijk verbod voor onttrekking van grondwater afgekondigd.

De grondwaterstand is in Nederland laag tot zeer laag. De grondwatervoorraad is aan de lage kant voor de tijd van het jaar.

De temperatuur van het oppervlaktewater neemt toe, waardoor de kwaliteit geleidelijk afneemt. Botulisme en blauwalg worden op verschillende plekken gemeld.

Beheer
WP Admin