Doorgaan naar artikel

Doelen gewasbescherming 2030 nog uit het zicht

De tuinbouw lijkt doelen voor gewasbeschermingsmiddelen niet te halen met de huidige inzet. Daarbij is het project in de glastuinbouw voor een doorbraak met groen telen niet meegerekend.

Het Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie Gewasbescherming 2030 dat sinds 2019 al 289 acties inzette, lijkt de doelen niet te halen. De aansturing, uitvoering en organisatie moet anders, blijkt uit het jaarplan voor 2024. “De stuurgroep heeft het beeld dat met de huidige wijze van aansturing, uitvoering en organisatie van het uitvoeringsprogramma en de acties die zijn opgesteld, het bereiken van de drie strategische doelen niet snel en goed genoeg verloopt.”

Behoefte aan vernieuwende teeltmaatregelen

Daarbij komt dat de maatschappelijke onrust over gebruik van middelen toeneemt. Bovendien hebben telers dringend behoefte aan vernieuwende maatregelen en middelen om ziekten, plagen en onkruiden te beheersen. Ook neemt het aantal normoverschrijdingen waterkwaliteit van het oppervlaktewater minder snel af dan in de afgelopen jaren. De schoonwaterdoelen van de Kaderrichtlijn Water in 2027 moeten worden gehaald.

Klant moet weten dat kwaliteit product anders is

De doelen van het uitvoeringsprogramma zijn in drie delen benoemd. ‘Planten en teeltsystemen zijn weerbaar’ is een zo’n doel, net als deze: ‘Land- en tuinbouw en natuur zijn met elkaar verbonden’. Het derde doel is: ‘Nagenoeg zonder emissies naar het milieu en nagenoeg geen residu op producten’.

Voor weerbaarheid moeten flinke stappen gezet worden. Nieuwe wetgeving voor nieuwe veredelingstechnieken zullen voor 2030 geen oplossing bieden. In 2024 wil de werkgroep meer met afzetpartijen gaan samenwerken om de waardering voor weerbaar geteelde producten te verhogen. Ook moeten afzetpartijen en consumenten begrijpen dat weerbare planten vaak product van een andere kwaliteit voortbrengt.

Doorbraak forceren in chemievrij telen met 100% groen

Het plan voor 2024 maakt nog geen melding van de doorbraak die afzetpartijen willen creeëren in glasgroente met het programma 100% groen. In drie jaar wil de glasgroentesector zo grote stappen zetten naar chemievrij telen met teelt in kassen van commerciële schaal.

Lees ook: Zo werken zes telers naar chemievrije substraatteelt

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin