Curator Quality Queen zet druk op afnemer om boedel

20-12-2021 | Laatste update op 13-05 | |
Er is voor ruim ¬ 2 miljoen aan claims ingediend bij Quality Queen voor niet-betaalde groente. - Foto: Peter Visser.
Er is voor ruim ¬ 2 miljoen aan claims ingediend bij Quality Queen voor niet-betaalde groente. - Foto: Peter Visser.

De curator van het failliete Quality Queen probeert geld bij afnemers te verkrijgen. De claims zijn een veelvoud.

De balans van twee jaar faillissement van Quality Queen is dat bedrijven voor meer dan € 10 miljoen tegoed hebben uit de boedel. Dat is nog exclusief claims van UWV en fiscus. Voor meer dan € 2 miljoen zijn de claims afkomstig van telers voor geleverde maar niet-afgerekende glasgroenten.

Aan inkomsten is door de curator nog niet veel binnengehaald. Het boedelsaldo in het faillissement is slechts enkele tonnen. Dat is het gevolg van de afspraak die Quality Queen had met Rabobank. De bank mocht de opbrengsten uit openstaande rekeningen van supermarkten uit Nederland en Engeland als eerste claimen.

Doorlopende samenwerkingsafspraak

In het laatste faillissementsverslag toont curator Mattieu Souren dat hij afnemers sommeert facturen te betalen. Eén van de claims draait om doorlopende samenwerkingsafspraken met een afnemer. De curator is van mening dat de afspraken over de opbrengsten van verhuur van koelcellen en verpakkingsafspraken niet zijn beëindigd. De curator sommeert de afnemer € 350.000 te betalen. De partij is echter van mening dat de afspraken niet konden worden nagekomen door faillissement en verkoop van het Quality Queen-pand. Het lijkt onwaarschijnlijk dat dit bedrag kan worden geïnd.

Onderzoek rechtmatigheid faillissement

In zijn onderzoek naar de rechtmatigheid van het faillissement is de curator in overleg met de oud-bestuurder. Souren wacht op antwoorden op prangende vrragen, en concludeert in zijn verslag dat de termijn overschreden is. In de achtste verslagperiode bedroeg het aantal besteedde uren bijna 200, waarvan het grootste deel overigens niet ten laste komt van de boedel, maar gedeclareerd wordt via de Garantstellingsregeling Curatoren.

Verheul
Jeroen Verheul redacteur


Beheer