Doorgaan naar artikel

Ctgb: minder besluiten middelen in 2016

Foto: Ton van der Scheer

Foto: Ton van der Scheer

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) nam in 2016 in totaal 164 besluiten over aanvragen voor gewasbeschermingsmiddelen.

Dat is circa 15% minder dan in 2015. Wel werden in 2016 evenveel besluiten goedgekeurd als het jaar ervoor. In 2016 werd namelijk 14% van de aanvragen afgewezen of teruggetrokken. In 2015 ging het om 16%, vrijwel hetzelfde percentage als in 2014. Het aantal besluiten ligt vrijwel op hetzelfde niveau als in 2014.

Regelgeving niet klaar voor innovaties

Ctgb-directeur Luuk van Duijn luidt de noodklok over toekomstgericht middelengebruik. De regelgeving is niet klaar voor innovaties in bijvoorbeeld toedieningstechniek. GPS-technieken kunnen de pleksgewijze toediening garanderen en administreren, de bestaande regelgeving biedt daarvoor echter nog onvoldoende ruimte. “Het Ctgb slijpt zijn beoordelingssystematiek bij. We proberen innovatieve oplossingen de ruimte te geven die ze nodig hebben om de veiligheid en effectiviteit te verhogen. In die zin hoeft bijvoorbeeld ook het afwijzen van middelen geen inperking van het middelenpakket te betekenen.” Als voorbeeld noemt hij de zuiveringsplicht bij imidaclopridhoudende gewasbeschermingsmiddelen.

Pleksgewijze toediening

Het Ctgb is betrokken bij proeven rondom de ‘pleksgewijze’ toepassing van een correctiemiddel, het uitproberen van een aantal biologische middelen met proefontheffingen. Ook is het betrokken bij proeven om lokaal bij een beginnende plaag stevig in te grijpen, waardoor uiteindelijk netto voor de teelt minder gewasbeschermingsmiddelen nodig zijn.

Green deal afgelopen

Het vergroeningsproject met de overheid en bedrijfsleven, Green Deal, liep eind 2016 af. Het Ctgb liet 6 nieuwe, ‘groene’ gewasbeschermingsmiddelen toe. Daarnaast werden er 3 laag-risicomiddelen toegelaten. Aan Green Deal-middelen worden voor veiligheid en milieu dezelfde eisen gesteld als aan chemische middelen. Het Ctgb houdt zijn Green Team in stand, om de opgedane ervaring maximaal te blijven gebruiken bij toekomstige ‘groene’ aanvragen.

Delen

Jeroen Verheul
Jeroen Verheul

redacteur

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin