Doorgaan naar artikel

Ctgb in opspraak door risico’s met fruitmiddelen

Van 6 middelen in de fruitteelt constateerde het Ctgb in 2015 dat ze bij regulier gebruik de norm voor veiligheid voor omstanders en omwonenden overschreden.

Met dat nieuws komt onderzoeksprogramma Zembla van BNNVara op 28 september. Uit documenten, die Zembla via een beroep op de Wet open overheid (Woo) verkreeg, blijkt dat het College toelating gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) besluit om geen actie te ondernemen op het vinden van de normoverschrijdingen.

EFSA-model voor veiligheid omwonenden

Het Ctgb deed in 2015 het onderzoek naar aanleiding van een nieuwe model van de Europese Europese Voedsel- en Warenautoriteit (EFSA) voor het inschatten van veiligheid voor omwonenden. Met name bekeek het Ctgb 88 middelen die in de fruitteelt met opwaartse spuittechnieken worden toegepast en 28 middelen die intensief in de bloembollenteelt worden gebruikt.

Overschrijdingen bij 6 van de 88 middelen

Bij 6 van de 88 middelen in de fruitteelt gaf de in de toelating opgenomen AOEL (acceptable operator exposure level oftewel het risico voor de gebruiker van het middel) in het EFSA-model een overschrijding voor omstanders en omwonenden in de kinderleeftijd. Het gaat om de middelen Nimrod, Captosan, Merpan, Delan, Frupica en Scala, met de werkzame stoffen bupirimaat, captan, dithianon, mepanipyrim en pyrimethanil.

Ook overschrijding voor volwassenen

Scala (pyrimethanil) bleek ook voor volwassen omstanders EFSA’s veiligheidsmodel te overschrijden. En voor Merpan spuitkorrels (captan) gold hetzelfde voor volwassen omwonenden. Bij 28 ‘bollenmiddelen’ worden 2 keer overschrijdingen gevonden. De overschrijdingen waren volgens het Ctgb te gering om van een risico voor de volksgezondheid te kunnen spreken en om de toenmalige staatssecretaris Mansveld van milieu en de Tweede Kamer ervan op de hoogte te stellen.

De bevindingen van Zembla zijn voor de politiek inmiddels aanleiding om nadere opheldering te vragen over de werkwijze en de onafhankelijkheid van het Ctgb.

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin