Doorgaan naar artikel

Consumptiegroei groente met 50 gram niet in 2025

Het Nationaal Actieplan Groenten en Fruit (NAGF) mikt op groei van de consumptie in 2025, maar daarvoor is meer tijd nodig.

Dat blijkt uit een evaluatie van het actieplan als onderdeel van de Voedselagenda. Dat is een breder beleidsprogramma rond gezonde voeding, maar miste echte focus en middelen, blijkt uit een evaluatie. De langetermijnambitie is de groente- en fruitconsumptie in 2025 met 50 gram per dag te laten stijgen, maar daarvoor is meer tijd nodig.

Het NAGF wordt gefinancierd vanuit het ministerie van LNV en GroentenFruit Huis. Voor het opstartjaar 2017 werd door beide partijen ieder € 200.000 aan subsidie beschikbaar gesteld en voor de uitvoering tot 2021 jaarlijks 680.000.

Wel voldoende impact

In een evaluatie van de onderdelen van die Voedselagenda concludeert onderzoeksbureau Regioplan dat het Nationaal Actieplan Groenten en Fruit wel voldoende impact heeft gehad. Wel stelt het bureau dat instrumenten zacht waren en het geld beperkt. Het wordt tijd voor hardere instrumenten en doelstellingen en die te koppelen aan het meer ambitieuze Preventieakkoord, waarin overgewicht wordt aangepakt. Met de geplande btw-verlaging voor groente en fruit lijkt die hardere lijn al ingezet. Toch stellen de onderzoekers dat harde en zachte instrumenten allebei nodig zijn voor een gedragsverandering.

Na corona in de lift

Het actieplan heeft verschillende acties rondom het stimuleren van het eten van groente en fruit verzameld, verbonden, verrijkt en verspreid, stellen onderzoekers. Veggipedia en de campagne ‘Ga voor Kleur’ hadden beide een groot bereik. Ook zijn verschillende acties ingezet waarmee de doelgroepen zijn bereikt: jonge gezinnen, out-of-home en de gezondheidszorg. De cijfers over de consumptie van groente en fruit over de laatste jaren laten wel een wisselend beeld zien over de mate waarin de consumptie daadwerkelijk is toegenomen.

Groente en fruit in de lift

Volgens de peiling van GfK zit de aankoop van groente en fruit sinds de coronacrisis in de lift. Andere gegevens laten zien dat meer huishoudens minimaal 5 dagen per week voldoende fruit zijn gaan eten in de periode 2015- 2020. Dit geldt echter niet voor het eten van voldoende groente. Dat is in dezelfde periode afgenomen.

Bekijk meer

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin