‘CO2-levering blijft zorgenpunt in mooi akkoord’

01-07-2019 | |
Rob van der Valk, gewasspecialist Glastuinbouw Nederland. - Foto: Gerard-Jan Vlekke
Rob van der Valk, gewasspecialist Glastuinbouw Nederland. - Foto: Gerard-Jan Vlekke

Glastuinbouw Nederland is tevreden over het Klimaatakkoord, maar hoopte op meer beleid voor CO2-voorziening voor de glastuinbouw.

Met de aanvullende voorstellen van het kabinet, waaronder € 25 miljoen extra per jaar, kan de glastuinbouw circa 1 Mton extra CO2-uitstoot voorkomen. Dat is de gunstige uitkomst van het Klimaatakkoord van vorige week. Glastuinbouw Nederland zegt veel waardering te hebben voor de keuzes van het kabinet in het Klimaatakkoord 2030. Daarin zitten diverse aanvullingen en verbeteringen voor de glastuinbouwsector. Met het pakket in het Klimaatakkoord kan de totale CO2-reductie uitkomen op een bandbreedte van 1,8 tot 2,9 Mton per 2030.

Volgens beleidsmedewerker Rob van der Valk van Glastuinbouw Nederland zijn alle voorstellen die het afgelopen jaar met de sector al zijn ontwikkeld volledig door het kabinet overgenomen.

Rob van der Valk, gewasspecialist Glastuinbouw Nederland. - Foto: Gerard-Jan Vlekke

Rob van der Valk, gewasspecialist Glastuinbouw Nederland. – Foto: Gerard-Jan Vlekke

Jullie zijn positief over het Klimaatakkoord. Zijn er wel losse eindjes, of is die tevredenheid er voor alle zaken?

“Het grootste zorgenpunt is wel CO2-levering aan bedrijven. Dat wordt wat ons betreft in dit akkoord nog niet concreet genoeg benoemd met voldoende urgentie. Je ziet nu weer dat er een CO2-tekort is en dat Ocap leveringsproblemen heeft. Een teler kan dan niet anders dan zijn WKK aanzetten voor CO2. We willen dat telers wel de stimulans houden om te verduurzamen. Zolang CO2 niet is opgelost is het lastig voor telers een geothermieproject te starten. Dat lukt niet zolang de CO2-levering nog een rommel is.”

Is de politiek daarvan voldoende doordrongen?

“Dat denk ik wel. Er is veel aandacht voor geweest, zoals laatst in het Algemeen Overleg Tuinbouw in de Tweede Kamer. Schouten heeft gezegd ‘vol bezig’ te zijn CO2-hergebruik onder te brengen in de SDE++-regeling. Op dit punt zijn we nog niet klaar. Misschien dat dit in de komende Kamerdebatten al kan verbeteren.”

Is de beloofde € 250 miljoen allemaal nieuw geld?

“Zoals wij het lezen is het een aanvulling op bestaand beleid. Nieuw geld dus, waarmee we extra zaken kunnen oppakken. Het is opgenomen in de begroting van LNV als intensivering van het programma Kas als Energiebron met de energieregelingen daaronder als MEI en EG. Voor 10 jaar betekent dit steeds € 25 miljoen erbij, waardoor we onderzoeken kunnen oppakken, maar ook communicatie. De programma’s Glastuinbouw Fossielvrij en Het Nieuwe Telen kunnen geïntensiveerd worden.”

Daarin zit geen zak met geld voor restwarmtenetten?

“Het Klimaatakkoord geeft wel een gevoel van urgentie door te zeggen dat wordt onderzocht hoe restwarmte massaal kan worden inzet in de SDE++-regeling. Het is prettig als het kabinet zegt ‘dat gaan we doen’, zodat bedrijven stappen kunnen zetten. Nu kijken of er zo voldoende zekerheden worden geboden voor projecten.”

Worden de praktische drempels die er lijken te bestaan voor geothermie wel opgelost met het Klimaatakkoord?

“Het kabinet wil dat de professionalisering van de geothermiesector doorgaat. Er loopt al een versnellingsagenda van minister Wiebes, waarbij drempels worden aangepakt, zoals de Mijnbouwwet. Het effect van het Klimaatakkoord is meer mentaal als wordt gezegd dat dit echt moet worden doorontwikkeld.”

Verwachten jullie nog veel wijziging in de verdere besluitvorming?

“Er is op een aantal punten een heftige discussie geweest, bijvoorbeeld over de CO2-taks voor de industrie. Nu ligt er een voorstel. Het enige wat je kan zeggen is dat het kabinet het zo wil, maar het moet nog draagvlak vinden in de Tweede Kamer en bij de industrie en milieubewegingen.”

Lees meer over het thema energie via GFactueel.nl/energie

Verheul
Jeroen Verheul redacteur


Beheer