Claim teler afgewezen na gedwongen einde bedrijf

18-12-2019 | Laatste update op 31-08 | |
Kassenbouw werd niet toegestaan in polder
Kassenbouw werd niet toegestaan in polder

Een teler die zijn bedrijf moest beëindigen na jaren strijden voor een nieuwe kas, krijgt daarvoor geen schadevergoeding.

De teler claimt schade door het handelen van de toenmalige gemeente Zevenhuizen-Moerkapelle. Ambtenaren zouden de teler hebben toegezegd dat de bouwplannen in orde waren, maar de gewenste vergunning bleef uit. In 2010 trok Rabobank de financiering van de bouwplannen in, nadat provincie Zuid-Holland de regels voor bouwen in de polder aanscherpte. Het bedrijf was gedwongen te stoppen.

Rol oud-directeur Rabobank

Het Gerechtshof Den Haag oordeelt in hoger beroep dat de teler geen aanspraak maakt op een schadevergoeding. Daarvoor is de handelswijze van de gemeente van belang. De gemeente heeft volgens de bestemmingsplannen geopereerd, oordeelt de rechter. Ook een brief van de oud-directeur van Rabobank Westland kon het Gerechtshof niet overtuigen van een verkeerde handelswijze van de gemeente. De oud-directeur verklaarde dat de gemeente wel wilde meewerken aan twee bedrijven van 2,5 hectare nieuwe glastuinbouw, maar niet aan één nieuw glastuinbouwbedrijf van 5 hectare op hetzelfde perceel. De gemeente heeft twee keer een vergunning afgegeven voor 2,4 hectare, maar daarvan maakte de teler geen gebruik.

Verheul
Jeroen Verheul redacteur


Beheer